Melno sutartimi nustatytos LDK valstybinės sienos atkarpa II Lietuvos pajūryje

2009 m. vasario 12 d. dėl vertingų istorinių ir inžinerinių savybių į Kultūros vertybių registrą įtraukta regioninės reikšmės Melno sutartimi nustatytos LDK valstybinės sienos atkarpa II (unikalus objekto kodas 32633) Lietuvos pajūryje. Ji datuojama XV–XX a., užima 4 878 m2. Šioje teritorijoje yra griovys. Jis iki 0,5 m gylio, viršuje apie 3 m pločio, į apačią siaurėjantis, dugnas – apie 0,5 m pločio, dalinai užslinkęs. Abipus griovio yra iki 1 m pločio ir iki 0,3 m aukščio, suformuoti iš kasant griovį išmestų žemių nuskleisti pylimai.

Tarpvalstybinė siena Melno taikos susitarimu 1422 m. rugsėjo 27 d. buvo nustatyta tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių Ordino. Sienos delimitacija natūroje pradėta 1423 m. gruodžio mėnesį. 1435 m. gruodžio 31 d. Breste pasirašyta sutartis, patvirtinanti sienos padėtį. Ši siena egzistavo iki Versalio sutarties (pasirašyta 1919 m. birželio 28 d.) bei 1939–1941 m. (iki Vokietijos–Sovietų Sąjungos karo pradžios).

 

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Lino Tamulyno nuotraukoje – Melno sutartimi nustatytos LDK valstybinės sienos atkarpos II

Fragmentas 2007 m. birželio 2 d. Nuotrauka iš Kultūros vertybių registro

 

Naudota literatūra:

  1. Kultūros vertybių registras https://kvr.kpd.lt/#/.

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po kurortą“


Smush Image Compression and Optimization