Žemaičių kalnų giesmės ir maldos

Žemaičių kalnų giesmes ir maldas (giesmes „Surištas virvėm Jėzus“, „Jėzus meldžiasi alyvų sode“, „Prie Kedrono upelio“,  4 baigiamąsias giesmes („Karalienė maloninga“ , Dangaus Karaliaus Motina švenčiausia“, „Mieliausias Jėzau, dėl manęs sužeistas“),  maldas „Tėve mūsų“, „Sveika Marija“) atlieka Vilnius arkikatedros bazilikos Senųjų giesmių ansamblio giesmininkai (vadovė Janina Bukantaitė). Garso režisierius Tadas Dailyda. Įrašai sukurti rengiant spaudai prof. Alfonso Motuzo knygą „Žemaičių Kalvarijos kalnai. Giesmynas ir maldynas).


Nuotraukoje – gieda Vilnius arkikatedros bazilikos Senųjų giesmių ansamblio giesmininkai (vadovė Janina Bukantaitė

Smush Image Compression and Optimization