Lietuvos Respublikos Seimo Laikinosios žemaičių grupės išvažiuojamasis posėdis lakūnų Stasio Girėno ir Stepono Dariaus gimtinių muziejuose

2022 m. birželio 3 d. grupė Lietuvos Respublikos Seimo Laikinosios žemaičių grupės narių dalyvavo išvažiuojamąjame posėdyje Lietuvos aviacijos muziejaus ekspoziciniuose padaliniuose – lakūnų Stasio Girėno ir Stepono Dariaus gimtinių muziejuose. Seimo nariai susitiko su muziejų darbuotojais, susipažino su muziejuose veikiančiomis ekspozicijomis, aptarė šių muziejų problemas, tolesnes veiklos perspektyvas. Šilalės rajono Vytogalos miestelyje Seimo nariai J. Gudauskas, R. Šalaševičiūtė ir J. Sabatauskas kartu su Šilalės rajono savivaldybės atstovais V. Kvederiu, L. Dargiene, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktore S. Būdvytiene ir muziejininke L. Gudeliūniene aptarė ir šioje gyvenvietėje veikiančio Stasio Girėno gimtinės-muziejaus atnaujinimo bei plėtros, kitus muziejininkams aktualius klausimus.

 

Tekstas parengtas pagal Stasio Girėno gimtinės-muziejaus informaciją

 

Nuotraukoje – birželio 3-osios dienos Seimo narių susitikimo su Šilalės rajonos savivaldybės ir muziejų darbuotojais dalyviai. Nuotrauka iš Stasio Girėno gimtinės-muziejaus archyvo

 

Smush Image Compression and Optimization