Lietuvių raštijos pradininkas Mikalojus Daukša. Ką žinome apie jį?

Lietuvių raštijos pradininkas Mikalojus Daukša. Ką žinome apie jį? >

Smush Image Compression and Optimization