Leidinys, skirtas žymaus karvedžio, Lietuvos didžiojo etmono, Žemaitijos seniūno Jono Karolio Chodkevičiaus 400-osioms mirties metinėms

2021 m. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (LNDM) išleido informacinį leidinį „Karvedys Jonas Karolis Chodkevičius – Europos legenda“, skirtą šio iškilaus asmens, buvusio Lietuvos didžiojo etmono, Žemaičių seniūno, Kretingos miesto įkūrėjo 400-osioms mirties metinėms (projekto idėjos autorius ir vadovas dr, Arūnas Gelūnas, leidinį sudarė Tomas Kašėta). Jame pristatoma LNDM šiemet Vilniaus paveikslų galerijoje surengta paroda „Laiko ženklai Jono Karolio Chodkevičiaus  ir jo šeimos portretuose“ bei muziejaus ir  Jono Karolio Chodkevičiaus labdaros bei paramos fondo surengta kilnojamoji paroda „Karvedys Jonas Karolis Chodkevičius – XVII a. Europos legenda“, veikusi Vilniuje ir Kretingoje, glaustai pateikiami svarbiausi J. K. Chodkevičiaus kariniai nuopelnai, jo ir kitų žymiausių Chodkevičių giminės atstovų gyvenimo faktai. 
Muziejaus leidinyje doc. dr. Genutė Kirkienė (straipsnis „Jono Karolio Chodkevičiaus kelias į karinę šlovę“) rašo: „Didžiausią karinę šlovę Jonas Karolis Chodkevičius pelnė karuose su švedais Livonijoje.“ Kitame šios autorės straipsnyje „Kretingos įkūrėjas, katalikybės stiprintojas“ G. Kirkienė pažymi, kad „Jonas Karolis Chodkevičius, būdamas Žemaitijos seniūnas, kaip uolus katalikas šiame regione ir pajūrio krašte stojo ginti katalikybės. Įsigalėjus jėzuitų laikotarpiui, susidarė palankios sąlygos iš tėvo Jono Jeronimaičio paveldėtoje Kretingoje įkurti katalikų bažnyčią. 1605–1607 m. J. K. Chodkevičius kitame Akmenos upės krante pastatė pirmąjį Žemaitijoje bernardinų vienuolyną su nauja mūrine Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir šv. Pranciškaus bažnyčia (baigta statyti 1617 m.). 
Kretingos miestą J. K. Chodkevičius įkūrė 1609 m. ir suteikė jam Magdeburgo teisę. jo rūpesčiu Kretingoje pradėjo veikti mokykla ir prieglauda. […] Kretingoje Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje J. K. Chodkevičių primena jo ir žmonos portretai, kabantys priešais Šv. kankinės Barboros ir šv. Pranciškaus altorius. Kretingos muziejuje veikia J. K. Chodkevičiui skirta ekspozicija.“
J. K. Chodkevičius (1570–1621) ryškų pėdsaką paliko ne tik Kretingos, bet ir tokių Žemaitijos vietovių istorijoje kaip Skuodas ir Kražiai. 

Regionų kultūrinių iniciatyvų centro informacija

Smush Image Compression and Optimization