Leidiniai apie Palangą (populiarių knygų apie Palangos istoriją sąrašas)

 1. Jonas Basanavičius, Iš Palangos istorijos, Vilnius : „Vilniečio“ leidinys, 1922, Vilnius : „Žaibo“ spaustuvė. ). Iš Palangos istorijos [Skaitmenintas objektas].
 2. Ig. Končius, V. Ruokis, Palangos kraštas, 1925, Kaunas : Žemės ūkio departamento leidinys.
 3. Linas Jegelevičius, Livija Grajauskienė, Alvydas Ziabkus, Kurhauzo atgimimas – Palangos sėkmės istorija : negirdėtos kurorto simbolio atstatymo detalės, praskleisti užkulisiai, Klaipėda : Druka : Ilgieji Palangos tiltai, 2015, Klaipėda : Druka.
 4. L. Kiauleikis, Palanga, Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1957; Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961, Kaunas : K. Poželos vardo spaustuvė; Vilnius : Mintis, 1964, Kaunas : K. Poželos v. sp..
 5. Jolanta Klietkutė, Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė, Ignas Stropus, 2015, Kretinga : Šv. Antano dienos centras.
 6. Saulė Markelytė, Palanga : informacinis leidinys, 1980, Vilnius : Mintis.
 7. Saulė Markelytė, Palanga : resp. reikšmės kurortas : svarbiausios žinios, 1987, Vilnius : Mintis.
 8. Małgorzata Omilanowska, Pabaltijo Zakopanė : Palanga Tyszkiewiczių laikais, Vilnius : Lietuvos dailės muziejus : Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2014, Vilnius : Standartų spaustuvė.
 9. Stasys Stropus, Vadovas po Palangos botanikos parką, 2001, Vilnius : Regnum fondas.
 10. Andrius Surgailis, Medinė Palanga = Wooden Palanga [fotoalbumas] / [sudarė Laima Laučkaitė] ; [įvadinis straipsnis: Maja Ptašek] ; [vertė į anglų kalbą Albina Strunga], Vilnius : Versus aureus, 2014.
 11. Vladas Žulkus, Kuršiai Baltijos jūros erdvėje, Vilnius : Versus Aureus, 2014.
 12. Atrask senąsias Palangos vilas [maršrutas] / [sudarė Mindaugas Surblys], Palanga : Palangos turizmo informacijos centras, 2018, Klaipėda : Druka.
 13. Grafų Tiškevičių Palangos rūmai : architekto Franzo Heinricho Schwechteno piešiniai ir brėžiniai : [albumas] / sudarė Romualdas Budrys, Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2008, Kaunas : Kopa.
 14. Kaip ilsėtis ir gydytis Palangoje, Vilnius, 1959.
 15. Kelionė po grafų Tiškevičių Palangą [sudarytojas Mindaugas Surblys], Palanga : Palangos turizmo informacijos centras, 2019.
 16. Kraštiečiai, 2013, Kaunas : VšĮ Leidybos idėjų centras.
 17. Palanga: kultūros paveldas : [fotoalbumas], sudarytojas Dainius Sobeckis ; teksto autorė Zita Genienė, 2008, Klaipėda : Druka.
 18. Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia : istorijos, architektūros, meno kūrinių, archyvų tyrimai : [straipsnių rinkinys / sudarė Danutė Mukienė], Vilnius : Regionų kultūrinių iniciatyvų centras : Lietuvos dailės muziejus, 2007, Vilnius : Petro ofsetas.
 19. 19. Palanga : vaizdų albumas / foto I. Stropaus, Palanga : Liet. šaulių s-gos Palangos būrio leidinys, 1936, Klaipėda: „Ryto“ bendrovės spaustuvė.
 20. Palangos botanikos parkas ir rūmai = Palanga botanical garden and palace /, Klaipėda : Druka, 2007, Klaipėda : Druka.
 21. Palangos gintaro muziejus : istorijos vadovas / sudarytojas [ir tekstų autorius] Romualdas Budrys, Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2016, Vilnius : Standartų spaustuvė.
 22. 22. Palangos istorija, [sudarytojas Vladas Žulkus], Klaipėda : Libra Memelensis, 1999.
 23. Palangos jūros maudyklės : Lietuvos gydymo ir poilsio vasaros kurortas. Sezonas: Gegužės mėn. 1 d. iki rugsėjo mėn. 1 d., 1929, Palanga : Kurorto inspekcijos leidinys.
 24. Palanga. Tiltas į jūrą [sudarė Danutė Mukienė], 1997, Vilnius: Žemaičių kultūros draugijos redakcija.
 25. Senoji Palanga. Henriko Grinevičiaus fotografijų ir atvirukų kolekcija [sudarė Margarita Matulytė, Saulius Striogaitis]; [teksto autorė Margarita Matulytė]. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009.
 26. Vadovėlis po Palangą ir jos apylinkę : surengė pensijonas „Rutelė“ Palangoje, 1922, Klaipėda : spaudė ir leido „Rytas“ akc. b-vė.
 27. Žydų paveldo pėdsakais Palangoje : [maršrutas] / [sudarytojas Mindaugas Surblys], Palanga : Palangos turizmo informacijos centras, 2017, Klaipėda : Druka.
 28. Połąga : klimat, mieszkanie, pobyt oraz najdogodniejsze połączenia na sezon letni 1914 r. : z planem uzdrowiska / ułożył Zarząd Tow. Miłośników Połągi. – Warszawa : Tow. Miłośników Połągi, 1914.

 

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Tekstas paskelbtas įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po kurortą“


 

 

Smush Image Compression and Optimization