Iki lapkričio 26 d. Telšiuose lankytojų laukia paroda „Memento Mori: Laidosenos Žemaitijoje atspindžiai“ 

 

Žemaičių muziejus „Alka“ lapkričio 5 d. lankytojus pakvietė į parodos „Memento Mori: Laidosenos Žemaitijoje atspindžiai“ pristatymą Sakralinio paveldo ekspozicijoje (Katedros a. 6). Paroda veiks iki lapkričio 26 d.
Joje pasakojama apie senąsias laidojimo tradicijas ir sudėtingą, virsmo iš pagonybės į krikščionybę, laikotarpį. Parodą pristatys kan. Vygintas Gudeliūnas, Žemaičių muziejaus „Alka“ archeologas Antanas Kavaliauskas, parodos kuratorė: ekskursijų vadovė Janina Bucevičė. Pristatymo metu lankytojams Sakralinio paveldo ekspozicijos lankymas – NEMOKAMAS.

 

Daugiau apie parodą:

Senųjų palaidojimų tyrinėjimai atskleidžia ne tik archajinių bendruomenių socialinę sanklodą, prekybos ryšius, technologinę pažangą, bet ir jų dvasinio pasaulėvaizdžio aspektus. Artėjant Vėlinėms ir Visų šventųjų dienai – kviečiame lankytojus į išskirtinę pažintį su archeologiniais radiniais, liudijančiais priešistorės žmonių dvasinio pasaulio atspindžius. Štai Paragaudžio kapinyne rastas vilnonės austinės juostos fragmentas mums liudija apie prieš 1000 metų įvykusią jaunos moters ir jos kūdikio mirtį. Mirusiajai ant dešinės rankos padėtas, puošnia austine juosta perrištas, drobės ryšulėlis su degintinais kūdikio kaulais. Kuršų kapinyne pagoniškas laidojimo tradicijas reprezentuoja mirusiųjų kapuose randami lokio nagų amuletai. Unikalų, pagoniškų ir krikščioniškų elementų, persipynimą laidosenoje reprezentuoja segė, kriauklių vėrinys su kryželiu. Pamažu ir iš lėto Žemaitijoje plitusi krikščionybė per kelis šimtus metų čia suformavo vienas tvirčiausių laidotuvių tradicijų, šiandien – vis dar gyvuojančių, bet vėl savitai kintančių. XIX a. laidotuvių vėliavos ir liturginis užtiesalas žemaitišku balsu kiekvienam primena: „Kaip muni regi szendina pariedita tu būsi rito“.

  
Parengė Monika Sudintaitė

 

Žemaičių muziejaus „Alka“ informacija

 

Smush Image Compression and Optimization