Kuova 19 d. Vėlniaus žemaitiu kultūras draugėjės rėngėnie pristatīta Antuana de Sent Egziuperi žemaitėškā ėšleista kninga „Mažāsis princos“

2024 m. kuova 19 d. Vėlniaus muokītuoju nomūs vīkosemė Vėlniaus žemaitiu kultūras draugėjės rėnginie vīka žemaitiu kalbo ėšleistuos Antone de Saint Exupery kningas „Mažāsis princos“ sotėktovės. Anou pristatė kningas verties i žemaitiu kalba dr. Pabrieža Jūzaps. Rėngėnie tēp pat dalīvava kningas leidības pruojekta somanītuos, finansoutuos, labdaruos ėr paramuos fonda „Sėdabrėnė lėnėjė“ („Sidabrinė linija“) vaduovs Čiožielis Marios.
Lietoviu kalbuos instituta darbuotuojė Ramuonātė Jogilė Teresa papasakuojė, kāp anā pavīka žemaitėškā „prašnekintė“ sėcėlietius.
Koncertava Vėlniaus muotrėšku ansamblis „KUOLINGA“ (mena vaduovė Bieliauskienė Rimantė).
   
Vėlniaus žemaitiu kultūras draugėjė inpormacėjė

*** 
Žemaitiu kultūras draugėjės inicetīvo 2024-ūsius Žemaitiu savėvaldībės ī paskelbosės Žemaitėška rašta metās. Vasarė mienesie solaukiem ė dėdėlē vertinga žemaitėkā ėšspausdinta leidėnė – i žėmaitiu kalba (šiaurės vakarų regėjuona žemaitems (dounininkams) būdingo tarmėnio pagrindo) ėšversta ė ėšleista prancūzų rašītuojė humanista, liektovu pėluota Antuana de Sent Egziuperi (pranc. Antoine de Saint-Exupéry, 1900–1944)  žīmiausė, pasaulie platiausē žėnuoma, ne tik vākū, bet ė paugosiu žmuoniū skaituoma 1943 m. parašīta nuovelė (aleguorėnė pasaka) „Mažāsis princos“. Jau ī ne tik tradicėnio spausdintėnio būdo ėšleista žemaitėška kninga, bet ėr anuos žemaitėškā igarsinta versėjė, ī sokorts ė kningas skaitmenėnis formats. Vėsks tas ī paskelbta specelē tam puojektou viešintė sokortuo interneta svetainie (adresos internete – www.mazasis-princas.lt). Tad, atsėdarė tou svetainė, galem kninga ne ti parklausītė, bet ėr parskaitītė. Tuoks žemaitiu kalbo ėšleista kūrėnė puopolerėnėms tam panauduojint  skaitītuojems šēs laikās lėngvē prieinamas naujausės inpormacėnės teknuoluogėjės, ī pėrms ė kuol kas vėinintelis. Poikos ne tik kningas, be ė interneta svetainės dizains.
   

Vėngalė Bonifaca portėgrapėjuos – rėngėnė akimirkas, dalīvē, bėndros salės vaizds, pranešiejē dr. Pabrieža Jūzaps, Čiožielis Marios, Ramuonātė Jogilė Teresa, koncertou Vėlniaus muotrėšku ansamblis „KUOLINGA“ (mena vaduovė Bieliauskienė Rimantė)

   
Kam žemaitē ož tou unikali ė dėdėli darba, žemaitiu kalbuos ė rašta puopolerėnėma tor būtė diekingė?

Pėrmiausē – bovosem Šveicarėjės Parlamėnta nariou, verslininkou, filantruopou, aistringam „Mažuojė princa“ kningu kolekcininkou ė leidiejou Jean’ou-Marc’ou Probst’ ou, katros ī ikūrės Jean-Marc’a Probst’a „Mažuojė Princa“ fonda (angl. Jean-Marc Probst Foundation for the Little Prince) ė rūpėnas, ka „Mažouji princa“ torietom galėmībė savo kalbo skaitītė vėsa pasaulė žmuonis. Karto so anou ronka ronkon dėrba nu 2014 m. Vėlniou veikous M. Čiuželė labdaruos ė paramuos fonds, katrou īsteigė daugiasē sėnjuorams skėrtuos „Sėdabrėnės lėnėjės“ ikūriejē Kristina ė Marios Čiuželē (fonda vaduovs – ėš Žemaitėjės kėlės M. Čiuželis). Lietovėškā „Mažouji princa“ galem skaitītė senē. M. Čiuželiou kėla mintės naujē ėšleistė „Mažouji princa“ ne tik bėndrėnė lietoviu kalbo, bet ė Lietovuos regėjuonu kalbuom (tarmiem), pėrmiausē – žemaitėškā. Tuoks somanīms anam  gėmė 2023 metu vasara aplonkios ė pabėndravos so dėdliausės pasaulie prėvatiuos „Mažuojė princa“ kningas kuolekcėjės koratuorio ė „Mažuojė princa“ fonda ikūriejo Jean’o-Marc‘o Probst‘o.

M. Čiuželė labdaruos ė paramuos fonds puoselie fėlontruopėjės tradicėjės Lietovuo, stėngas sava pavīzdio bėndruomenėškomou, savėtarpė pagelbā ė asmenėnės, suocelėnės atsakuomībės ogdīmou ikvieptė ė kėtus. Fonds sava pagrindėnė veikla nokreip tam, ka Lietovuo žmuonėms omžietė (gīventė solaukos senatvės) būtom gerā. Ons lauža nosėstuoviejosius stereuotipus aple senatvė ė sena žmuogo, puoselie teigemas senatvės idiejės, sėik, ka Lietova taptom draugėška senatvē, ka če kuožnam senstont būtom perā gīventė ė ka garbinga omžiaus solaukė žmuonis būtom neatskėrama ė svarbi mūsa vėsuomenės dalės. Fons igīvendėn ė kėtuokius pruojektus. Vėns ėš tuokiū kap tik ė ī kningas „Mažāsis princos“ ėšleidėms žemaitėškā, gruožėnės literatūras, žemaitiu kalbuos, rašta puopolerėnėms.

Tou M. Čiuželė somanīma paverstė tėkruovė padiejė Šiauliūs gīvenous ėš Skouda kėlės kalbininks, 2017 m. ėšleistuos kningas „Žemaičių kalba ir rašyba“ autuorios Pabrieža Jūzaps, katruo tėkslos dėrbont pri tuos kningas vertėma buva ne tik ėšlaikītė „Mažuojė princa“ humanistėnė dvasė, bet ė atskleistė žemaitiu kalbos unikaloma ė gruoži. J. Pabrieža ne tik ėš lietoviu kalbuos i žemaitiu kalba tou kninga ėšvertė, bet ė karto so ėš Plungės rajuona Norėškiu kaima kėlosė dainū kūriejė, dainininkė, aktuorė, mozėkontė Gendvėlātė Austiejė (sceninis vards Austiejė), tou kninga igarsėna. Austiejė Lietovuo daugiausē žėnuoma kāp sava kūrības žemaitėškas dainuos aple žėima („Žiaurē graži žėima“) autuorė ė atlėkiejė.

Kningas dėzaineris – Sebastien Ripoll.

Pruojektā vīkdītuojē skelb, ka tam, ka kninga  ėšvīstom pasauli ė skaitītuojus pasėiktuom anėms prijimtėnās formatās, neatlīgėntėnā dėrba vėsa geruos valės žmuoniū komanda. Ėšleistuos kningas sklaiduos darbus koordinou, pruojekta strategė ė autuorė, tvaroma fasilitatuorė, rėngėniū agentūras „WARMING events“ vaduovė Ozar Ingrida. Kningas pristatīma skaitītuojems rėngėnius organizou komunikacėjės ė rinkuodaras specialistė, Vėlniaus Gelžėnė vėlka Rotaract kluba narie  Treinītė-Moceikainė Rūta. Komonėkacėjē skėrtus tekstus rėng tuos srėties specelistė, „Sėdabrėnės lėnėjės“ savanuorė Miliukātė-Janovskienė Aušrėnė. Pruojekta IT sprėndėmās rūpėnas teknuoluogėju entuziasts, aplėkacėju, tinklapiu ė so anās sosėjosiu sprėndėmu vīstītuos Toliušis Ontuons.

Pruojekts tor ė fėlantruopėnius tėkslus – kningas nemuokamā dalėnamas muokīkluoms, bėbliuotekuoms, tēp sodaront galėmībė anou žemaitiu kalbo skaitītė, so Antuana de Sent Egziuperi kūrība sosėpažintė, žemaitiu kalbuos specifika, gruoži paruodītė kėik tas imanuoma dėdlesnem skaitītuoju ratou. Gīventuojē ėr īmuonės karto ī ragėnamas sosėtelktė gerėms darbams, skėrtė pasėrinkta dėdoma parama M. Čiuželė labdaruos ė paramuos fonda jau aštontus metus vīkduomam suocelėnem pruojektou „Sėdabrėnė lėnėjė“ („Sidabrinė linija“).

Pėrmāsis kningas tėražos bova tik vėns tūkstontis egzempliuoriu. Vasarė pabaiguo ons vėsos jau bova ėšplatints, nemuokamā ėšdalins. Tėražou pasėbėngos, pruojekta vīkdītuojē  skaitītuojems pranešė, ka greitā pasėruodīs kningas ontrāsis leidėms ė ons būs platėnams. Kninga gal rezervoutė interneta svetainie www.mazasis-princas.lt (leidėnė kaina – 20 euru + 5 eurā ož parsiuntėma ėšlaidas). So pruojekta vīkdītuojēs gal sosėsėiktė ė elektruonėnio pašto: knyga@mazasis-princas.lt.

Jau ontros mienou kningas sotėktovės vīkst ivairiuos Žemaitėjės ė ne tik tuo krašta vėituos. Ana bova pristatīta ė šiū metu Vėlniaus kningu mugie. Kuova 19 d. sava kuožna mienesė tretiouji ontradėini vīkstontemė kultūras vakarė so kningas vertiejo J. Pabrieža ė kėtās pruojekta vīkdītuojēs planou sosėtėktė Vėlniaus žemaitiu kultūras draugėjės narē.

 

Žemaitėškā teksta pagal pruojekta vīkdītuoju interneta svetainie „Mažasis princas“ (adresos https://www.mazasis-princas.lt/) ė kėtuos žėnesklaidas priemuonies skelbama inpormacėjė parėngė Mukienė Danutė

 

Paveikslelie – interneta svetainės „Mažasis princas“ www.mazasis-princas.lt titolėnė poslapė dizaina fragmėnts

Smush Image Compression and Optimization