Kartenos Laumės kūlis su Karvės, Velnio pėda

  

   
Minijos slėnyje, tarp Kartenos piliakalnio ir kitapus Kūlupio esančio Kartenos Lurdo, 0,66 km į šiaurę nuo kelio „Vėžaičiai–Mikoliškiai–Kartena“, 0,24 km į šiaurės vakarus nuo Kartenos piliakalnio, 30 m į pietus nuo Minijos, jos intako Kūlupio dešiniajame krante – guli mitologinis Kartenos akmuo, vadinamas Laumės kūliu su Karvės (kitaip – Velnio). Kiti sako, kad ant jo – dvi laumės pėdos.

Šis akmuo – nuo 2005 m. valstybės saugoma nekilnojama kultūros vertybė. Jo paviršiuje yra keli įdubimai, ryškiausias – šiaurės vakarinėje dalyje. Įdubimai – gamtinės kilmės.

Pasak legendų, seniau prie to akmens žmonės naktimis, o kartais ir dienomis matydavę  drabužius velėti ateinančias laumes ir girdėdavę, kaip jos dirba. Na o tą akmenį būk tai nešęs ir pametęs velnias, o kanopą įmynusi karvė. Yra išlikusi ir tokia legenda: atseit velnias, norėdamas sunaikinti Kartenos bažnyčią, laukuose susiradės patį didžiausią akmenį, pakėlęs jį ir jau ruošęsis užmesti ant bažnyčios viršaus, bet tuo metu pragydęs gaidys ir akmuo velniui iš rankų nukritęs ant žemės.  Iš apmaudo, kad sumanymas nepavyko, jis spyręs į akmenį ir jame likusi velnio pėda. Pasakojamas ir toks nutikimas: atseit, kartą samdinė merga prie to akmens pamatė kareivį. Ji išsigandusi ir pradėjusi garbinti Jėzų Kristų. Kai tik pradėjusi žegnotis, kareivis iš karto išnykęs.  

Apie 1 km į pietvakarius nuo Kartenos, prie kelio į Kretingą, katalikų kapinių yra naujojo geležies amžiau kapinynas, kurį 1909 m. vasarą tyrinėjo Vladas Nagevičius.

 

Naudota literatūra:

  1. „Abakų Lurdas“, Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Abak%C5%B3_Lurdas:
  2. „Kartenos akmuo“, Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kartenos_akmuo.

   
Nuotraukoje – Kartenos ir jos apylinkių žemėlapis. Iliustracijaiš Kretingos krašto enciklopedijos >

Smush Image Compression and Optimization