Kaltinėnų dvasingumo parkas (Šilalės raj.)

 

Viena iš labiausiai turistų, maldininkų lankomų vietų Kaltinėnų apylinkėse – ant aukšto kalno esantis šio miestelio vardu pavadintas Dvasingumo parkas (adresas: Didžioji gatvė 16, Kaltinėnai). Jis buvo suformuotas 1988 m. Kaltinėnuose parapijos klebonu pradėjusio dirbti kunigo Petro Linkevičiaus iniciatyva. Kunigas yra daug kuo Kaltinėnų krašto žmonėms nusipelnęs. Jam rūpinantis vietoje sudegusios buvo pastatyta nauja mūrinė bažnyčia, jo iniciatva įkurtas Jaunimo centras, Senelių globos ir slaugos namai, Sveikatingumo (Reabilitacijos) centras, į miestelį atvestas vanduo iš netoliese tekančių šaltinių. Kunigas Petras Linkevičius rūpinosi ir Kaltinėnų dvasingumo parko įkūrimu, čia esančių Tremtinių kalvarijų įrengimu. Šiose kalvarijose – 21 skulptūra. Jos simbolizuoja Kristaus kelio ir tremtinių kančią. Skulptūras sukūrė 11 Lietuvos menininkų.

Einant Kalvarijų keliu pasiekiamas Kepaluškalniu vadinamas Pilies kalnas.

Dvasingumo parke į viršų kyla 20 m aukščio Prisikėlimo kryžius. Jis laikomas aukščiausiu kryžiumi Lietuvoje. Netoli jo įkurtas lurdas, įrengta Šv. Mergelės koplyčia.

Po to, kai kunigas Petras Linkevičius buvo iškeltas į kitą parapiją, miestelio gyventojai  Kaltinėnų dvasingumo parke pastatė iš medžio išdrožtą angelo skulptūrą ir paminklinę lentą, kurioje yra iškalti šie žodžiai: „Kaltinėnų dvasingumo parkas. Parkas įkurtas 1989–2006 metais kunigo Petro Linkevičiaus“.

 

Parengė Danutė Ramonaitė

Autorės nuotraukoje – Kaltinėnų dvasingumo parko lurdas

Smush Image Compression and Optimization