Jolanta Šimaitienė. „Auginame teatro kolektyvą, teatro bendruomenę, ieškome kelio į žiūrovų  širdis…“

2022-aisiais metais Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatras „Braižas“ pažymėjo savo teatro 25-metį. Šiandien tai vienas pajėgiausių, geriausiai teatro ekspertų vertinamo mėgėjų meno  kolektyvų Lietuvoje. Jame kuriamus spektaklius režisuoja specialų teatrinį pasirengimą turinti teatro vadovė Jolanta Šimaitienė. Ją pokalbiui pakvietė Danutė Mukienė.

 

Kokios yra dabar Raseiniuose veikiančio teatro ištakos, kodėl 1996 m. prireikė jį atkurti?

1906 m. sausio 6 d. Raseiniuose viešo vakaro metu pirmą kartą buvo parodytas lietuviškas spektaklis. Vėliau mieste buvo pastatyta ir daugiau spektaklių, bet nuolat veikiančio teatro kolektyvo Raseiniai neturėjo. Po Antrojo pasaulinio karo mieste spektaklius režisuodavo mokytojas Z. Marcinkevičius, vėliau – A. Radzevičius. 1952 m. pastačius rajoninius kultūros namus, čia kurį laiką repetavo ir scenos mėgėjai. Su jais dirbo I.Stravinskienė. 1966 m.  susibūrė naujas scenos mėgėjų kolektyvas, kuriam 1966–1972 m. vadovavo režisierius G. Šimkus. 1972 m. birželio 24 d. kolektyvui buvo suteiktas Liaudies teatro vardas. Nuo 1973m. tetrui vadovavo Z. Volungis. 1983 m. jį pakeitė A. Damašauskienė. Nuo 1988-ųjų spektaklius režisuodavo V. Butkus. Po 1990-ųjų kurį laiką scenos mėgėjai neberepetuodavo. 1996-aisiais buvo nutarta teatrinę veiklą mieste pratęsti.

 

Kokie buvo pirmieji 1996 m. Raseiniuose atkurto teatro tikslai ir kaip jų kolektyvas siekė? Kokie kūrybinės veiklos principai Jums svarbiausi dabar?

– Pagrindinis atkurto teatro tikslas buvo atgaivinti teatro meną Raseinių krašte, burti ir auginti teatro kolektyvą, teatro bendruomenę, ieškoti kelio į žiūrovų širdis. Tada lengva tikrai kad nebuvo, nes tiek man, tada dar jaunai specialistei, tiek pradėtai burti aktorių trupei viskas buvo nauja, nežinoma, trūko patirties, įgūdžių, taip pat ir finansų, reikalingų spektakliams statyti. Šiuo laikotarpiu mus labai palaikė tuometinis Raseinių rajono kultūros centro direktorius Alfredas Brauklys. Jis drąsino mus, skatino nepasiduoti sunkumams, eiti pirmyn, ieškoti įvairių sprendimų ir tikėti sėkme.

Kokie mūsų pagrindiniai kūrybos principai dabar? Pirmiausia, tai aktyvi teatro raiška meninėje ir sociokultūrinėje erdvėje, teatrinės kultūros kūrimas ir sklaida Raseinių krašte, Lietuvoje ir užsienyje, aktorių ir kitų kolektyvo narių kūrybinės motyvacijos skatinimas, tinkamų sąlygų sudarymas,jų saviraiškai, bendravimo džiaugsmui, naujų gebėjimų atskleidimui, kritiškam mąstymui teatro. Aktualu ir skatinti ir bendruomenės kūrybinę partnerystę.

 

– Kokie režisieriai teatre „Braižas“ yra kūrę spektaklius?

– Didžiąją dalį spektaklių teko režisuoti man pačiai. Čia juos yra kūrusi ir režisierė Laimona Liauškienė. Ji – Raseinių rajono kultūros centro renginių režisierė. Laimonos režisuotos šventės, įgyvendinti projektai puikūs, ilgam išlieka žiūrovų atmintyje, gerai vertinami kolegų. Ji ir aktyvi visuomenininkė, įvairių konkursų komisijos narė, nestokojanti originalių idėjų bei sprendimų. Džiaugiamės ja ir kaip puikia mūsų teatro aktore – jos sukurti vaidmenys nepalieka abejingų.

 

– Kokie Jūsų kolektyvo pastatyti spektakliai yra sulaukę geriausio žiūrovų ir specialistų įvertinimo?

– Aš pati vis prisimenu 2009 m. Raseinių rajono kultūros centre vykusioje regioninėje šventėje-apžiūroje „Atspindžiai“ mūsų parodytą pagal M. Čechovo pjesę „Jubiliejus“ pastatytą spektaklį „Jubiliejus kultūros centre“ (rež. L. Liauškienė). Jis tada sulaukė didelio žiūrovų, vertinimo komisijos susidomėjimo ir buvo apdovanotas minėtos šventės diplomu. Iš paskutiniaisiais metais pastatytų spektaklių daugiausiai dėmesio ir aukšto įvertinimo sulaukė muzikinis-literatūrinis spektaklis „Rauda“, pastatytas pagal to paties pavadinimo Birutės Pūkelevičiūtės sukurtą draminę poemą, Karolinos Karpavičiūtės „Mylėk savo artimą“, Floriano Kalo „Keturiese vidurnakty“, Antano Škėmos „Pabudimas“, Kristijono Donelaičio „Žiemos rūpesčiai“, pagal Vydūną, Marcelijų Martinaitį ir Maironį pastatytas spektaklis „Tautos atsilukštinimas“. Juos teko režisuoti man pačiai.

 

– Paskutiniais dešimtmečiais mėgėjų teatrai ypač daug dėmesio skiria savo organizuojamiems teatrų festivaliams, patys gana aktyviai dalyvauja kitų teatralų organizuojamuose renginiuose. Taip mezgasi kolektyvų bendrystė, pamatoma, kas, ką ir kaip kuria, kokios yra šiuolaikinės teatrų kūrybinės veiklos tendencijos.  Ar Jūsų kolektyve tai prioritetas?

– Mūsų teatras nuo 2004 m. organizuoja tarptautinį mėgėjų teatrų festivalį „Braižas“. Kelis paskutiniuosius metus Raseinių rajono kultūros centro pastatas renovuojamas, ten organizuoti renginių nėra galimybės, todėl teko padaryti laikiną šio festivalio pertrauką.  Prisitaikius prie esamos situacijos, du kartus vasaros laikotarpiu organizavome respublikinį teatrų festivalį „Vidurvasario teatras“, kuriame dalyvauja, spektaklius rodo tiek profesionalūs, tiek ir mėgėjų teatrai. Festivalis vyksta Raseinių miesto turgaus teritorijoje. Tokie renginiai išties skatina gražią teatro kolektyvų draugystę ir bendrystę.

 

– Kokie spektakliai dažniausiai būna  Jūsų teatro repertuare?

– Didžiąją mūsų teatro repertuaro dalį dabar sudaro nacionalinė dramaturgija. Spektakliuose dažniausiai kalbame apie savo kraštą, jo žmones, jų indėlį į tautos kultūrą, stengiamės atskleisti savo krašto unikalumą ir grožį. Šiuo metu teatras repetuoja spektaklį, statomą pagal mūsų kraštiečio Marcelijaus Martinaičio poemą „Kukučio baladės“. 

 

– Kokias kolektyvo veiklos tradicijas, susiformavusias teatro gyvavimo laikotarpiu, tęsiate, plėtojate, kokios naujos pradeda formuotis paskutiniais metais?

– Mūsų kolektyve yra tradicija paminėti čia kuriančių žmonių gimtadienius, stengiamės gražiai pažymėti kūrybinio sezono pradžią ir pabaigą. Kartu vykstame į įvairias šventes, profesionalių teatrų spektaklius, organizuojame išvykas į gamtą. Šį pavasarį plaukiojome laivu po Kauno marias.

 

– Kuo Jūsų kolektyvui labiausiai buvo įsimintini paskutinieji metai?

– 2021-aisiais teatrui buvo įteikta „Aukso paukštė“ (nominacija „Geriausias suaugusiųjų teatras ir vadovas“) – mūsų kolektyvas buvo pripažintas geriausiu 2020-ųjų metų Lietuvos mėgėjų teatru.  2022-ieji man pačiai liks įsimintini tuo, kad buvau apdovanota Raseinių rajono savivaldybės Garbės ženklu už nuopelnus Raseinių kraštui ir už Raseinių vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

 

– Kokia yra Jūsų kolektyvo sėkmės paslaptis?

– Mūsų sėkmės kalviai – darbštūs, kūrybingi ir nuoširdūs aktoriai, taip pat ilgus metus teatro scenografiją, reklamą, kostiumus kurianti dailininkė Renata Lauraitytė, su mumis bendradarbiaujantis kompozitorius Raimondas Tarvydas.

 

Dėkojame už pokalbį.

Sėkmės Jums ir Jūsų kolektyvui!

   

Nuotraukoje – Jolanta Šimaitienė „Aukso paukštės“ įteikimo dieną. Fotografas Andrius Nokus

Smush Image Compression and Optimization