Išrinkti 2023 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos 2023 m. vasario 14 d. posėdyje apsvarstyti pateikti kandidatai ir slaptu balsavimu išrinkti 2023 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai:

 

už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

 • Anykščių jaunimo klubas,
 • Anzhelika Ibrahimova,
 • Danutė Kriščiūnienė,
 • Virginijus Strolia;

 

už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

 • Virgilijus Juozas Čepaitis,
 • Artūras Grigucevičius,
 • Jolita Kuncaitienė,
 • Arnas Zmitra;

 

už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

 • Arvydas Ašmonas,
 • Zita Lukošiūnienė,
 • Leonarda Daujutė Šarakauskienė,
 • Juozas Žitkauskas;

 

už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

 • Vytautas Mykolas Almanis,
 • Joana Viga Čiplytė,
 • Danutė Mukienė,
 • Jurgis Usinavičius.

 

Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Medalis už visuomeninę veiklą skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus.

Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

 

Komisijos pirmininkas Stasys Kašauskas 

Lietuvos Respublikos Seimo informacinis pranešimas

Nuotraukoje – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“  fragmentas (aversas ir reversas)

 

Smush Image Compression and Optimization