Iš Igno Končiaus tautosakos užrašų: pasisveikinimas Velykų rytą

 

Užrašyta 1912 08 16. Pateikė B. Grossas:

Aš esu mažas žiogelis,

Panos Marijos kazokelis,

Žengiau į tą daržą, kur Kristus žengė,

Dangus trimpavojo,

Pekla vajavojo.

Velykų rytą

Lelija pražydo –

Ne dėl manęs vieno,

Dėl viso svieto

Amen–Alleliuja!

  
Bonifaco Vengalio nuotrauka

Smush Image Compression and Optimization