Irma Kontautienė: „Vieno eksponato paroda Telšiuose – dovana Vilniui jo 700-ojo gimtadienio proga“

  

Žemaičių muziejus „Alka“ sveikina Vilnių su 700-uoju gimtadieniu ir Sakralinio paveldo ekspozicijoje pristato Vilniaus miesto panoraminį planą iš Georgo Brauno ir Franso Hogenbergo atlaso „Pasaulio miestai“. Tai seniausias šiandien kartografijos istorijoje žinomas Vilniaus miesto grafinis vaizdas, išspausdintas pirmajame pasaulio miestų atlase.

 

2023 m. vasario paskutinįjį sekmadienį (nemokamo muziejaus lankymo dieną)  Sakralinio paveldo ekspozicijos lankytojams ypatingą eksponatą pristatė Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkė-rinkinio saugotoja Irma Kontautienė. Parodos atidaryme dalyvavusi Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Eva Stonkevičienė akcentavo regionų svarbą, kuriant valstybę ir išsaugant Lietuvos kultūros paveldo vertybes. Muziejininkė Monika Sudintaitė, pristatydama parodą, akcentavo  Vilniaus vienuolynų ir vienuolių svarbą kuriant krikščionišką europinį Vilniaus miestą.

 

Vilniaus miesto panoraminio plano aprašymas Vilniaus miesto panoraminis planas iš 1606 m. išleisto Georgo Brauno ir Franso Hogenbergo Pasaulio miestų atlaso „Civitates orbis terrarum“  Ekspozicijoje dirba Irma Kontautienė
Vieno eksponato parodą lankytojams pristato Eva Stonkevičienė Ekskursiją veda Monika Sudintaitė Lankytojus su muziejaus ekspozicija supažindina Irma Kontautienė

 

Vilniaus miesto panoraminis planas pirmą kartą buvo išspausdintas 1581 m. trečiajame pasaulio miestų atlaso tome. Jis atspindi XVI a. vidurio Vilniaus vaizdą. Lietuvos atminties institucijos turi keliolika Vilniaus miesto panoraminių planų iš G. Brauno ir F. Hogenbergo atlasų, išleistų įvairiomis kalbomis ir skirtingais metais. Beveik visi jie yra saugomi Vilniaus muziejuose ir bibliotekose, išskyrus du: vienas jų – Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune, kitas – Žemaičių muziejuje „Alka“. Į šį Telšiuose veikiantį muziejų Vilniaus miesto planas pateko Antro pasaulinio karo metais iš Lekemės dvaro (Plungės r.), sovietų valdžiai nusavinant dvaruose buvusias vertybes. Tuo laikotarpiu buvo aprašytas buvęs Lekemės dvarininko Juozo Lapinsko turtas: paveikslai, žemėlapiai, skulptūros, žvakidės. 1942 m. kovo mėnesį J. Lapinskui mirus, aprašytos vertybės, tarp jų ir įrėmintas Vilniaus planas, „Alkos“ muziejaus direktoriaus Prano Genio pavedimu buvo atvežtos į Žemaičių muziejų „Alka“. 

***

Pasaulio miestų atlasas „Civitates orbis terrarum“ buvo leidžiamas 1572–1618 m. Kiolne, šešiais tomais, dideliu formatu. Spaustuvės savininkas ir leidėjas – flamandų kartografas ir meninės graviūros meistras Fransas Hogenbergas didelės apimties darbams į pagalbą buvo pasikvietęs du  flamandų menininkus – graverį Simoną van den Neuvelį bei dailininką Georgą Hoefnagelį. Atlaso leidybos darbams vadovavo leidėjas, Kiolno geografas, Šv. Marijos ad Gradus dekanas Georgas Braunas. Jis rinko informaciją, parengė miestų aprašymus. Atlasas buvo leidžiamas lotynų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Einant metams į jį buvo įtraukiama vis daugiau miestų.

 

Atlase pavaizduoti 546 tuo metu žinoti pasaulio miestai. 95 proc. jų buvo Europoje, 5 proc. – Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje. Europos miestų dominavimas atlase atspindi to meto žinias apie pasaulį ir skirtingus urbanizacijos procesus įvairiuose žemynuose. Topografiniai miestų planai buvo raižomi vario plokštėse, atspausdinami ir tik tada kiekvienas atskirai spalvinamas akvarele. Miestai pavaizduoti lyg iš paukščio skrydžio. Planai puošnūs, iliustruoti miestų herbais, augalais, gyvūnais, alegorinėmis figūromis, bet dažniausiai – žmonių su nacionaliniais kostiumais figūromis. Kitoje plano pusėje – miesto aprašymas. Tokie spalvinti G. Brauno-F. Hogenbergo atlasai buvo puiki pasaulio pažinimo priemonė. Deja, iki mūsų dienų jų išliko nedaug, kai kuriuose trūksta lapų.

 

Sužinoti Žemaičių muziejuje „Alka“ saugomo Vilniaus miesto panoraminio plano tikslią leidimo datą pavyko tik 2016 m., kai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyriausioji bibliografė Jadvyga Misiūnienė nustatė, kad jis yra iš penktosios lotynų kalba 1606 m. leistos laidos.

 

Paroda Žemaičių muziejaus „Alka“ Sakralinio paveldo ekspozicijoje veiks iki 2023 m. kovo 26 d.

 

Informaciją parengė muziejininkė-rinkinio saugotoja Irma Kontautienė

 

Nuotraukos Monikos Sudintaitės, Jurgitos Armalienės

 

Naudota literatūra:

1. Aloyzas Samas, Žemėlapiai ir jų kūrėjai, Vilnius, 1997.

2. Jadvyga Misiūnienė, „Vilniaus miesto panoraminis planas iš Georgo Brauno ir Franso Hogenbergo atlaso „Pasaulio miestai“, Tarp knygų, 2016 m. rugsėjo mėnesio numeris.

 

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023: Žemaičiai Vilniuje“


 

Smush Image Compression and Optimization