In memoriam Gydytojai Aušrelei Jadvygai Gurauskaitei (1944 09 28–2024 01 23)

 

Šių metų sausio 23 dieną po  sunkios ligos mirė  ilgametė šeimos gydytoja, nusipelniusi Lietuvos Gydytoja, buvusi (1990 09 01–2022 03 10)  UAB „Dr. A. Biržiškos sveikatos centras“ direktorė  Aušrelė Jadvyga Gurauskaitė. Netekome darbštaus, kūrybingo, išradingo, originalaus, mylimo žmogaus.
  

A. J. Gurauskaitė, 1970 m. baigusi  Kauno medicinos institutą, kelerius metus dirbo Salantuose, o 1974 m. grįžo į tėviškę – Viekšnius ir iki 2021m. profesionaliai, nuoširdžiai, netausodama savęs rūpinosi Viekšnių miestelio ir jo apylinkių žmonių sveikata. Jos dėka Dr. A. Biržiškos sveikatos namai tapo šiuolaikiška, modernia, įvairias medicinines paslaugas teikiančia gydymo įstaiga.  Būdama reikli sau bei kitiems, nuolat rūpinosi ir sveikatos namų darbuotojais, jų  profesiniu tobulėjimu. Gydytoja pirmoji šalyje įgijo šeimos gydytojo specialybę. A. J. Gurauskaitei už sąžiningą, nuoširdų darbą, aukštą profesinę kvalifikaciją 2005 m. suteiktas garbingiausias apdovanojimas – Nusipelniusio Lietuvos Gydytojo vardas.                                                                                                   
A. J. Gurauskaitė aktyviai dalyvavo Viekšnių bendruomenės gyvenime. Daug metų vadovavo Biržiškų vardo viekšniškių draugijai. Buvo  Žemaičių kultūros draugijos Viekšnių skyriaus pirmininkė.  Jos iniciatyva, rūpesčio dėka įkurtas folkloro ansamblis ,,Poilsėlis“, 1995 m. Viekšnių miestelio centre atidengtas paminklas garsiai Biržiškų šeimai atminti, 2013 m. išleista knyga ,,Viekšniai: istorija ir kultūra“, 2017–2020 m. leistas laikraštis „Viekšnių žinios“. Būdama gimtųjų Viekšnių patriote, pasirūpino, kad būtų atstatytas Dr. A. Biržiškos namas, gyvuotų vaistinės muziejus. Ji prie Biržiškų vardo viekšniškių draugijos buvo subūrusi Trečiojo amžiaus universitetą (TAU), kuriame skaityti paskaitas apie kalbą, kultūrą, papročius  ir kitomis temomis atvykdavo lektoriai iš Šiaulių, Klaipėdos universitetų. Jų klausyti susirinkdavo gausus viekšniškių būrys. A. J. Gurauskaitės pastangomis miestelyje suorganizuota daug įvairių renginių, tradicinių švenčių, ekskursijų.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems. Liūdime kartu ir tikime, kad šviesus velionės atminimas ilgai išliks visų Ją  pažinojusių žmonių ir Jos buvusių  pacientų atmintyje.

 

UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centro darbuotojai

Smush Image Compression and Optimization