Iki vasario 15 d. laukiama pasiūlymų dėl Dionizo Poškos premijos skyrimo už geriausią naują praėjusiais metais išleistą lietuviškos poezijos knygą

Iki 2023 m. vasario 15 d. Šilalės rajono savivaldybė laukia pasiūlymų dėl šios savivaldybės įsteigtos Dionizo Poškos premijos skyrimo už geriausią naują lietuviškos poezijos knygą, išleistą praėjusiais metais.

Kandidatus premijai gali siūlyti menininkų sąjungos, leidyklos, kultūros centrai, bibliotekos bei patys autoriai.

Vertinimo komisijai iki vasario 15 d. reikia pateikti:

  1. laisvos formos rekomendaciją (apimtis – iki 2 puslapių, tekstas surinktas kompiuteriu),
  2. 5 knygos egzempliorius.

Rekomendaciją ir knygas reikia atsiųsti adresu: Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premijos vertinimo komisijai, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138, Šilalė.

Knygas vertins atrankos komisija, sudaryta iš penkių narių. Tris į ją deleguoja Šilalės rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo komisija, du – Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba.

Konkreti premijos įteikimo data ir vieta bus paskelbta likus ne mažiau kaip 15 dienų iki premijos įteikimo. Premijos nuostatai yra paskelbti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas www.silale.lt).

 

***

Dionizo Poškos literatūrinės premijos konkursai vyksta nuo 2009 m. Šiemet premija bus įteikta penkioliktą kartą.  Premija skiriama už geriausią praėjusiais kalendoriniais metais išleistą naują lietuviškos poezijos knygą, kurioje atspindimi etniniai motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis. Pagerbimo iškilmės siejamos su Lietuvos rašytojų sąjungos rengiamu tarptautiniu poezijos festivaliu „Poezijos pavasaris“.

Premijos dydis – 1 450 Eur.

Išsamesnė informacija teikiama Šilalės rajono savivaldybėje: tel. (8 449) 45345,  el.

El. p. jovita.voveriene@silale.lt.

 

Šilalės rajono savivaldybės informacija
D. Mukienės nuotraukoje – Dionizo Poškos įkurto Baublių muziejaus fragmentas

Smush Image Compression and Optimization