Huberto Luis-Noelio skulptūra „Rebeka“ Palangoje

Marmurinė, prancūzų skulptoriaus Huberto Luis-Noelio (Hubert Louis-Noël, 1839–1925) skulptūra „Rebeka“ („Vandens nešėja“) buvo Jurgio Pliaterio (1780–1825) dukterų dovana jo auksinių vestuvių proga. Apie 1913-uosius metus ji buvo pastatyta Vilkėno parke (Šilutės r., 2 km į pietus nuo Švėkšnos) priešais šiaurinį rūmų fasadą. Dvaras tuo metu buvo Janinos Broel-Pliaterytės-Pliaterienės (1890–1940) nuosavybė. Sovietmečiu dvaras nacionalizuotas. Dvaro teritorijoje nuo 1946 m. veikė vaikų namai. Vilkėno parke šio didelę me­ninę vertę turinčio kūrinio ilgą laiką niekas tinkamai neprižiūrėjo, einant metams ji stipriai nukentėjo – buvo apdaužyta. Esant tokioms aplinkybėms, buvo nutarta skulptūrą res­tauruoti ir perkelti į Palangos par­ką. Tuo siekta ne tik išsaugoti šį me­no kūrinį, bet ir suteikti naujų spalvų Palangos parkui, jo rozariumui, kurį grafo Felikso Tiškevičiaus laikais puošė meni­niu požiūriu vertingos skulptūros. Nuo 1983 m. ši skulptūra – Palangos par­ko rozariume.

 

„Rebeka“ restauruota Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo centre. Kartu bu­vo padaryta ir šios skulptūros kopija. Ji pastatyta Vilkė­no dvare – skulptūros originalo ankstesnėje vietoje.

1993 m. sausio 18 d. ši skulptūra įtraukta į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas 10066). Jos numeris Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše –DR974.

 

 

Danutė Mukienė

 

 D. Mukienės nuotraukoje – prancūzų skulptoriaus Huberto Luis-Noelio (Hubert Louis-Noël, 1839–1925) skulptūra „Rebeka“ („Vandens nešėja“) Palangos botanikos (Birutės) parko rozariume

 

Tekstas paskelbtas 2022-01-18

 

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po kurortą“

 

 

Smush Image Compression and Optimization