Gegužės 30 d. Vilniaus Kairėnų kapinėse palaidotas etnokultūros specialistas, spaudos darbuotojas, ilgametis televizijos laidos „Duokim garo!“ vedėjas ir Vilniaus žemaičių kultūros draugijos pirmininko pavaduotojas Stasys Kavaliauskas

 

2023 m. gegužės 26 d. po ilgos ir sunkios ligos amžinybėn iškeliavo lituanistas, etnokultūros specialistas, spaudos darbuotojas, ilgametis televizijos laidos „Duokim garo!“ vedėjas ir Vilniaus žemaičių kultūros draugijos pirmininko pavaduotojas Stasys Kavaliauskas. Jis palaidotas gegužės 30 d. Vilniaus Kairėnų kapinėse.

  
***
  
S. Kavaliauskas gimė 1949 m. liepos 15 d. Telšiuose. Muziką, dainas mėgo nuo vaikystės. Studijuodamas Vilniaus universitete lituanistiką, 1968 m. įsijungė į  tuometinį Vilniaus universiteto folkloro ansamblį (dabar Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“). Vėlesniais metais buvo Vilniuje veikusio Mokslų akademijos folkloro ansamblio ir Vilniaus folkloro ansamblio „Ūla“ narys (šiam kolektyvui priklausė iki išėjimo Anapilin). Ilgą laiką dirbo leidykloje „Vyturys“, yra jai ir vadovavęs, o vėliau ėjo atsakingas pareigas Vilniaus etninės kultūros centre. Daug metų buvo šio centro Vilniuje organizuojamo folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ projektų vadovas bei renginių vedėjas. Dvidešimt metų (iki 2019-ųjų) vedė Lietuvos televizijos laidas „Duokim garo!“, vėliau kurį laiką, jau sunkiai sirgdamas, buvo šių laidų ekspertas.

LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė savo užuojautoje S. Kavaliausko artimiesiems ir kolegoms 2023 m. gegužės 27 d. rašė:  „LRT žiūrovai iki šiol prisimena ilgametį „Duokim garo“ vedėją Stanislovą, kuris du dešimtmečius pažindino žiūrovus su lietuviška daina, folkloro unikalumu, savo pozityvia energija ir visada maloniu žodžiu telkė auditoriją. […]“.

S. Kavaliauskas keletą paskutiniųjų metų galynėjosi su sunkia onkologine liga. Jis mirė 2023 m. gegužės 26-ąją – antrąją 50 kartą Vilniuje vykusio   tarptautinio festivalio „Skamba, skamba kankliai“, kurį daugelį metų pats organizavo, dieną. 

 

Nuotraukoje – Stasys Kavaliauskas. Tomo Urbelionio / „BNS Foto“ nuotrauka

Smush Image Compression and Optimization