Gegužės 21 d. Vilniaus mokytojų namuose vyko Vilniaus žemaičių kultūros draugijos renginys tema „Lietuva už Lietuvos ribų“

2024 m. gegužės 21 d. Vilniaus mokytojų namų Baltojoje salėje vyko Vilniaus žemaičių kutūros draugijos renginys „Lietuva už Lietuvos ribų“.
Pranešėjai: keliautojai, lietuviško paveldo užsieno šalyse tyrinėtojai, internetinės enciklopedijos „Gabalėliai Lietuvos“ įkūrėjai Augustinas Žemaitis ir Aistė Žemaitienė.
Vakaro metu buvo galimybė sužinoti apie tai, kokią istoriją ir kultūros paveldą paliko mūsų tautiečiai svečiose šalyse, kas ten vertinga, pažintina, saugotina, ar paliktame pavelde dar aptinkami „Žemaitijos gabalėliai“?

Koncertavo, šių metų jubiliejinės Lletuvos dainų šventės dainas atliko Vilniaus mokytojų namų žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė“ (vadovė Vitalija Brazaitienė).

Nuotraukoje – Aistė ir Agustinas Žemaičiai

Vilniaus žemaičių kultūros draugijos informacija

Smush Image Compression and Optimization