Gediminas Jurkūnas:  „Raseinių rajono kultūros centro teatras „Braižas“. Svarbiausi istorijos faktai

Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatras „Braižas“ įkurtas 1996 metais. Aktorių trupę dažniausiai sudaro apie 12–14 įvairaus amžiaus scenos mėgėjų, tarp kurių, kaip tai įprasta ir kituose Lietuvos mėgėjų teatruose, yra ir moterų, ir vyrų.

Kolektyvo vadovė ir režisierė – Jolanta Šimaitienė, teatrui vadovaujanti nuo teatro įkūrimo pradžios.  Jos gyvenimo moto: „Džiaukis tuo, ką darai, ir tą džiaugsmą dovanok kitiems“.

Šis teatras stato ne tik spektaklius, bet ir  literatūrines-muzikines kompozicijas, organizuoja įvairias visuomenei ir teatro bendruomenei skirtas šventes, teatro festivalius, kūrybines laboratorijas, seminarus, įgyvendina kitus kūrybinius projektus, tarp kurių svarbiausi buvo  „Vakar diena gyva“, „Tūkstantis žingsnių iki Tavęs“, „Pasitikiu aš šia žeme“, „Tarp amžių prašnek“. Kolektyvas aktyviai dalyvauja ir kituose Lietuvos rajonuose organizuojamose teatro šventėse, apžiūrose, festivaliuose.

Per savo gyvavimo laikotarpį kolektyvas scenos gerbėjus jau yra pakvietęs daugiau kaip į 10 spektaklių premjeras, kasmet žiūrovus nudžiugina gražiais ir turiningais Tarptautinės teatro dienos renginiais.

Atsakingai ir kūrybingai formuojamas šio teatro repertuaras, daug dėmesio skiriama informacijos apie kolektyvo veiklą sklaidai rajone bei visoje Lietuvoje.

Kolektyvo vadovė ir režisierė J. Šimaitienė turi teatrinį išsilavinimą (1992 m. ji baigė Vilniaus aukštesniąją kultūros mokyklą, kur jai buvo suteikta teatrinio kolektyvo vadovo kvalifikacija, o 2009 m.–  Vilniaus pedagoginio universiteto Kultūros ir meno edukologijos instituto bakalauro studijas, kurių metu įsigijo mokytojo ir teatro edukologijos specialybę. Tad, turėdama dar ir didelę režisūrinio bei vadovavimo teatrui patirtį, ji dažnai kaip kompetentinga specialistė yra kitų savo kolegų kviečiama į pagalbą ir konsultuoja kultūros centruose, švietimo įstaigose dirbančius dramos kolektyvų vadovus repertuaro pasirinkimo ir kitais teatrų veiklos klausimais.

J. Šimaitienė žinoma ir kaip aktyvi visuomenininkė. Ji bendradarbiauja su daugeliu kūrybinių sąjungų, organizacijų, dalyvauja meninio skaitymo, dainuojamosios poezijos konkursų vertinimo komisijų darbe, teikia rajono valdžios institucijoms siūlymus dėl kultūrinių renginių planavimo ir organizavimo, pati prisideda organizuojant įvairias rajono kultūros centro rengiamas šventes, vykdant projektus, veda renginius. Jos darbo sėkmę lemia didelis pareigos ir atsakomybės už savo ir kolektyvo darbus jausmas, puikūs komunikaciniai gebėjimai, kūrybingumas, žingeidumas, atvirumas naujovėms.

 

 

 

 

Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatro „Braižas“ svarbūs istorijos faktai

 

1996 metai

 • Teatras įkuriamas ir pradeda plėtoti savo veiklą.

 

2004 metai

 • Kolektyvas pradėjo organizuoti tarptautinį mėgėjų teatrų festivalį „Braižas“, kuris vyksta kas du metai. Šiame festivalyje kartu su Lietuvos kolektyvais jau yra dalyvavę mėgėjų teatrai iš Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Rusijos.

 

2005 metai

 • Raseinių rajono kultūros centro Alfredo Brauklio iniciatyva teatras kartu su kutais Kultūros centro darbuotojais pradėjo įgyvendinti projektą, kurį vykdant Molavėnų piliakalnių komplekse bei Raseinių mieste organizuojami teatro renginiai, skirti Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti. Juose dalyvauja Lietuvos nacionalinio dramos teatro (LNDT) aktoriai ir režisierius Vytautas Rumšas. Įgyvendinant šį projektą LNDT žiūrovams jau yra padovanojęs tokius spektaklius kaip Balio Sruogos „Kazimieras Sapiega“, „Milžino paunksmė“, Justino Marcinkevičiaus „Katedra“, „Mindaugas“, „Mažvydas“, Eugenijaus Remigijaus „Donelaitis“, Maironio „Didysis Vytautas – karalius“, Juozo Grušo „Barbora Radvilaitė“.

 

2006 metai

 • Teatras inicijavo ir organizavo šventę „100 metų pirmajam lietuviškam vaidinimui Raseiniuose“.

 

2007 metai

 • Kolektyvo iniciatyva Raseiniuose buvo surengta Kauno apskrities mėgėjų teatrų šventė „Tautos sparnas šiandieniniame teatre“.
 • Įgyvendinant projektą „Vakar diena gyva“, Molavėnų piliakalnių komplekse buvo surengta šventė, kurioje dalyvavo Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir jo dirigentas Gintaras Rinkevičius.

 

2010 metai

 • Dvidešimtojoje mėgėjų teatrų šventėje-apžiūroje„Atspindžiai“ teatras „Braižas“ apdovanotas Lietuvos liaudies kultūros centro diplomu už pastatytą spektaklį – A. Škėmos „Pabudimas“ (rež. J. Šimaitienė).

 

2011 metai

 • Respublikinėje mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ kolektyvui už spektaklį „Pabudimas“ įteiktas nominacijos „Ryškiausia nacionalinės dramaturgijos interpretacija“ diplomas. Šiame renginyje kolektyvas buvo apdovanotas ir Kazimieros Kymantaitės Prizu už nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą, o spektaklyje „Pabudimas“ vaidinęs aktorius Edgaras Juška nominuotas kaip ryškiausias metų aktorius.
 • Kolektyvas dalyvavo Tauragėje vykusiame festivalyje „Kvartetas“.

 

2012 metai

 • Gegužės 19 d. kolektyvo vadovės ir režisierės J. Šimaitienės iniciatyva Maironio gimtinėje Bernotuose buvo suorganizuota Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti skirta šventė „Sielų žydėjimai“. Joje savo pačių ir Maironio kūrybą pristatė į šią šventę pakviesti ir į ją iš Lietuvos regionų atvykę kuriantys dvasininkijos atstovai. Šventę pagerbė ir tuometinis Lietuvos kultūros ministras Arūnas Gelūnas.
 • Liepos 5-ąją kolektyvas buvo Maironio tėviškėje Bernotuose (Raseinių r.) vykusios Lietuvos klojimo teatrų XXIV krivūlės organizatorius ir šeimininkas. Tai buvo kolektyvo įgyvendinto projekto „Tarp amžių prašnek“ renginys.

 

2014 metai

 • LNKC direktoriaus įsakymu teatrui „Braižas“ suteikta pirma mėgėjų kolektyvo meninio lygio kategorija.
 • Iš pavasarį vykusios šventės „Tegyvuoja teatras“ kolektyvas parsivežė nominacijos „Ryškiausias miesto, rajono centro suaugusiųjų teatrinės kultūros skleidėjas“ diplomą.
 • Kolektyvas dalyvavo Vilniuje vykusioje Dainų šventės „Čia– mano namai“ Teatro dienoje „Dyvų dyvai“ ir jos metu parodė spektaklį „Žiemos rūpesčiai“ 9rež. J. Šimaitienė) bei pasirodė finaliniame šventės renginyje.
 • „Braižas“ antrą kartą dalyvavo ir spektaklį rodė Tauragėje vykusiame festivalyje „Kvartetas“.
 • Raseinių teatralų buvo sulaukta Zarasuose K. Donelaičio gimimo 300-osioms metinėms ir Teatro metams paminėti skirtoje šventėje, Varėnoje vykusioje šventėje „Grybų tiltai – tarmių metai“, Palėvenėje (Kupiškio r.) surengtoje tarptautinėje teatro ir muzikos šventėje „Kultūros vasara. Palėvenė 2014“. Kolektyvas buvo įsijungęs ir į uostamiesčio kultūros darbuotojų vykdytą projektą „Klaipėdos senamiesčio turgaus naktis“.
 • Lapkričio 1–2 dienomis kolektyvas dalyvavo tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Ryga žaidžia teatrą“ ir jo metu parodė pagal K. Donelaičio poemą „Metai“ pastatytą spektaklį „Žiemos rūpesčiai“, kuris sulaukė didelio žiūrovų ir teatro ekspertų įvertinimo.

 

2015 metai

 • Kolektyvas buvo nominuotas Lietuvos liaudies kultūros centro apdovanojimui „Aukso paukštė“.
 • Vasario 16 d. už Raseinių krašto garsinimą kultūros ir meno srityse teatrui „Braižas“ ir jo vadovei bei režisierei J. Šimaitienei įteiktas Raseinių rajono savivaldybės mero Algimanto Mielinio apdovanojimas „Žemaitis“.
 • Šventėje „Tegyvuoja teatras“ kolektyvas apdovanotas nominacijos „Ryškiausias aktorių ansamblis“ diplomu.

 

2016 metai

 • Teatro kolektyvas surengė šventę, skirtą pirmojo Raseiniuose parodyto lietuviško vaidinimo 110 metų sukakčiai ir teatro „Braižas“ 20-mečiui. Jos metu buvo pagerbti anksčiau teatre kūrę bei dabar kuriantys aktoriai ir režisieriai. Minint šias sukaktis kolektyvo vadovės ir režisierės J. Šimaitienės  iniciatyva buvo  surengta teatrinį judėjimą Raseiniuose iliustruojanti paroda, bendradarbiaujant su operatoriumi Audriu Norkumi sukurtas 1 valandos trukmės filmas apie Raseinių mėgėjų teatro istoriją.
 • „Braižas“ vaidino Paįstryje (Panevėžio r.) vykusiame tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Tiltai“.

 

2017 metai

 • Šventėje „Tegyvuoja teatras“ kolektyvui už spektaklį – Floriano Kalo „Keturiese vidurnakty“ (rež. J. Šimaitienė) – teatrui „Braižas“ įteikta nominacija „Ryškiausia užsienio dramaturgijos interpretacija“.

 

2018 metai

 • Kolektyvas dalyvavo Vilniuje vykusioje Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ Teatro dienoje „Sau, tautai, žmonijai“ ir jos metu parodė spektaklį „Tautos atsilukštinimas“, vaidino finaliniame šventės renginyje.
 • Teatras dalyvavo ir spektaklius rodė Skirsnemunėje (Jurbarko r.) vykusiame tradiciniame respublikiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Laurų vainikas“ bei respublikiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Šiluvos devyndienis“ (Raseinių r.).
 • Lapkričio 8 d. Lietuvos nacionalinis kultūros centras teatrui „Braižas“ įteikė mėgėjų meno kolektyvo I kategorijos sertifikatą.
 • Kolektyvas noriai įsijungė į Swedbanko organizuotus projektus, skirtus Dainų šventėms. Vykdant juos „Braižas“ tarp projektuose dalyvavusių Raseinių rajono meno kolektyvų surinko daugiausiai žiūrovų balsų ir buvo apdovanotas pagrindiniais prizais.
 • Teatras „Braižas“ pradėjo bendradarbiauti su Baltijos baleto teatru.

 

2019 metai

 • Liepos mėn. 6 d. teatro „Braižas“ partneris Baltijos baleto teatras Molavėnų piliakalnių komplekse susirinkusius žiūrovus nudžiugino šokio spektakliu, pastatytu pagal Justino Marcinkevičiaus dramą-poemą „Mindaugas“ (režisierė ir choreografė Marija Simona Šimulynaitė).
 • Iš respublikinės šventės „Tegyvuoja teatras“ kolektyvas parsivežė nominacijos „Ryškiausio vyro epizodinio vaidmens atlikėjo“ diplomą, skirtą už „Likimo“ vaidmens sukūrimą „Braižo“ pastatytame Karolino Karpavičiūtės spektaklyje „Mylėk savo artimą“ (rež. J. Šimaitienė).
 • Kolektyvas dalyvavo Mažeikių teatralų organizuotame respublikiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Meno invazija“, respublikiniame mėgėjų teatrų festivalyje, vykusiame Paįstryje (Šakių r.), o pagal Vydūną, Marcelijų Martinaitį ir Maironį pastatytą spektaklį „Tautos atsilukštinimas“ lapkričio 10 d. parodė Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namuose, kur vyko XI respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas 2019“.
 • Lapkričio mėn. 16 d. kolektyvas dalyvavo Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės kultūros namuose vykusioje antrojoje respublikinėje mėgėjų teatrų šventėje „Lauro vainikas“
 • Kolektyvas dalyvavo Krakėse, Surviliškėse (Kėdainių r.) ir keliose kitose Lietuvos vietose surengtose teatrų šventėse.

 

2020 metai

 • Liepos 6 d. Raseinių Žemaičio aikštėje teatras „Braižas“ surengė Valstybės dienos šventę, kurioje dalyvavo Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai, o vakarinėje šventės dalyje visuomenei buvo pristatytas projektas „Nebylus kinas su gyva muzika“ (idėjos autorius Artūras Jevdokimovas, prodiuseris Arkadijus Gotesmanas).
 • Kolektyvas antrą kartą dalyvavo Mažeikių teatralų organizuotame respublikiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Meno invazija“.
 • Rugpjūčio 23 d. teatras žiūrovus pakvietė į J. Šimaitienės režisuoto literatūrinio-muzikinio spektaklio „Rauda“, pastatyto pagal to paties pavadinimo Birutės Pūkelevičiūtės sukurtą draminę poemą, premjerą. Spektaklyje įsimintinus vaidmenis sukūrė Nijolė Kavaliauskienė, Zita Giedraitienė, Daiva Papreckienė, Sandra Pocienė, Lina Urniežiūtė, Sandra Maslauskienė) monologai. aktorius Edgaras Juška ir Laimonas Stoškus. Statant spektaklį teatro trupei talkino šviesos operatorius  Nerijus Guntarskis, garso operatorius Domantas Valinčius, scenografė Renata Lauraitytė, kompozitorius Raimundas Tarvydas. Šis spektaklis paskutiniais metais sulaukė aukšto teatro ekspertų įvertinimo.
 • Rugpjūčio–gruodžio mėnesiais teatrui įgyvendinant projektą „Kultūros lauko plėtra virtualioje erdvėje“ (jį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros ministerija) kolektyvo vadovė ir režisierė J. Šimaitienė buvo laidų ciklo „Kultūra gyva tik su Jumis“, kuriame pasakojama apie žmones, kūrusius ir kuriančius Raseinių krašto kultūrą, bendraautorė ir vedėja.

 

2021 metai

 • Kolektyvui įteikta „Aukso paukštė“ kaip geriausiam 2020-ųjų metų Lietuvos mėgėjų teatrui. Nuo 1999 m. teikiama statulėlė „Aukso paukštė“ yra aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas Lietuvoje. Raseinių rajone ta proga vykusio renginio metu už aukštus pasiekimus ir teatrinės kultūros plėtojimą Raseinių krašte Raseinių rajono mero padėkomis apdovanota teatro vadovė ir režisierė J.Šimaitienė bei garso įrašų studijos vadovas Raimundas Tarvydis.
 • Teatrui „Braižas“ paskirta valstybės teatro solisto Vlado Baltrušaičio nominacija „Veidu į Lietuvą“ už geriausią muzikinį spektaklio apipavidalinimą (taip įvertintas muzikinis-literatūrinis spektaklis „Rauda“).
 • Liepos 24–25 d. kolektyvas dalyvavo Kurtuvėnuose vykusiame XXI teatrų festivalyje-konkurse „Kartu“ ir jo metu parodė muzikinį-literatūrinį spektaklį „Rauda“, kuris buvo pripažintas vienas ryškiausių festivalio-konkurso spektaklių ir apdovanotas „Valstiečių laikraščio“ prenumerata.

 

2022 metai

 • Tarptautinės teatro dienos proga kolektyvas visuomenę pakvietė į Raseinių miesto turgų, kur buvo surengta spalvinga šventė, teatras parodė nuotaikingą muzikinę programą, parengtą pagal Nijolės Narmontaitės kūrybą.
 • Liepos 6 d. teatro iniciatyva Raseiniuose svečiavosi Kauno nacionalinis dramos teatras. kuris parodė pagal Vydūną pastatytą spektaklį „Ne sau žmonės“ (rež. Jonas Vaitkus, dail. Jonas Arčikauskas, komp. Tomas Kutavičius).
 • Liepos mėn. 6–10 d. Raseiniuose vyko respublikinė teatrų šventė „Vidurvasario teatras“.

  
Nuotraukoje – 2021 m. Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatrui „Braižas“ įteiktas valstybės teatro solisto Vlado Baltrušaičio nominacijos „Veidu į Lietuvą“ už geriausią muzikinį spektaklio apipavidalinimą prizas 

Smush Image Compression and Optimization