Dionizo Poškos vardo premija gegužės 24 d. įteikta poetui, eseistui, literatūros kritikui Justinui Kubiliui už 2023 m. Regionų kultūrinių iniciatyvų centro išleistą žemaitiškai parašytą knygą „dā dongou nematont, bet žemē jau žėnont“

   
   
2024 m. vienas iš tarptautinio 24-ojo „Poezijos pavasario“ renginių vyko Šilalės rajone veikiančiame Dionizo Poškos Baublių muziejuje. Jo metu Šilalės rajono savivaldybės prieš 16 metų įsteigta Dionizo Poškos vardo premija įteikta Vilniuje gyvenančiam iš Skuodo rajono kilusiam poetui, eseistui, literatūros kritikui, daugelio grožinės literatūros knygų redaktoriui Justinui Kubiliui. Premija jam paskirta už geriausią naują eilėraščių knygą „dā dongou nematont, bet žemē jau žėnont“, kuri parašyta žemaičių kalba. Ją 2023 m. išleido Regionų kultūrinių iniciatyvų centras.

Leidinį sudaro eilėraščiai ir 23 prozos paveikslai, autoriaus pavadinti stacijomis.

Knygos dailininkė – Deimantė Rybakovienė, redaktoriai: žurnalistė, knygų leidėja Danutė Mukienė ir kalbininkas Juozas Pabrėža, redaktorė-konsultantė – literatūrologė Janina Riškutė. 

Knyga išleista 300 egz. tiražu. Apimtis – 176 puslapiai. Spausdino UAB „Petro ofsetas“ spaustuvė Vilniuje.

Leidinio anotacijoje rašoma, kad „Eilėraščiuose autoriaus gimtasis Šiaurės vakarų kraštas tarsi sunkte prisisunkęs mitinės, istorinės, rupios gyvenimo atminties, o žmogus čia – nelyginant koks žemaičių žemės demiurgas, einantis kiaurai per laikus, tarsi iš naujo kuriantis, bet iš tikrųjų skausmingai kartojantis savo genties likimą, vis prasmegdamas kuršių (galbūt savo protėvių?) amžiuose…

Stacijose „Tomsė so žalēs“, kur gausu aliuzijų į Kryžiaus kelio stotis, autorius, žvelgdamas į gimtinę jau tarsi iš tolo, lyg kokius šventus paveikslus išvysta brolių, tėvų, artimų žmonių, giminės senųjų gyvenimuose – ir šiapus, ir jau anapus, bet visuomet nutviekstus skaudžia gyvasties laikinumo šviesa, lyg iš Raštų atsklindančia.

Tarmė Justino Kubiliaus kūryboje (kaip ir gimtasis Kernų kaimas Mosėdžio parapijoje) – saugūs namai, tapatybės vieta, savasties pamatas. Žmogaus gyvenimas, jo žemė, daiktai ir likimas čia kitaip ištariami; visa būtis, visa ją reginti dvasia čia tarmiška. […]“

Literatūrologė prof. Viktorija Daujotytė knygos recenzijoje  „…žemē jau žėnont…“ (išspausdinta žurnale „Literatūra ir menas“ 2023 m. balandžio mėn. antrame numeryje“ rašo: „Šiauriniai žemaičiai – pats žemaitiškumo santirštis, ryškiausios dvasinės sublimacijos, maždaug tarp Viliaus Orvido ir Romualdo Granausko. Dabar pridurčiau: ir Justino Kubiliaus. Atrodė, kad Granauskas savo tekstuose bus radęs tiksliausią žemaičių ir bendrinės lietuvių kalbos sąlytį: sintaksinį-intonacinį, su atsargiais žodyno įterpiniais. Bet yra ir tas kelias, kurį renkasi Justinas Kubilius, – čīst žemaitiškā, kaip yra sakiusi Žemaitė. Kitaip parašyta, kitaip tariama ir autoriaus pavardė, vardas. Pirma pavardė, paskui vardas: Kobėlios Justīns.“ […].

Justino Kubiliaus knygų galima įsigyti elektroninės prekybos parduotuvėse www.patogupirkti.lt ir www.knygos.lt

 

RKIC informacija

Smush Image Compression and Optimization