Būtingės senovės gyvenvietė II

Būtingės senovės gyvenvietė II yra buvusio Būtingės kaimo (dabar Palangos miesto dalis) teritorijoje.  Ji užima 33 506.00 kv. metrų. Buvusi gyvenvietė datuojama viduriniuoju ir vėlyvuoju neolito amžiumi. Jos vietoje yra nežymi laukų pakiluma. Vidurinėje ir šiaurinėje dalyse pietvakarių ir šiaurės rytų kryptimi yra iškastas melioracijos griovys. Teritorija ilgą laiką buvo dirbama. Melioracijos ir arimo metu sužalotame smėlingame, pilkame kultūriniame sluoksnyje yra rasta archeologinių radinių, gyvulių kaulų.

Būtingės senovės gyvenvietė II dėl jos vertingų archeologinių savybių 2016 m. balandžio 8 d. įrašyta į Kultūros vertybių registrą  (unikalus objekto kodas 39191).

 

Literatūra:

  1. Giedrė Pilčiauskienė, Gytis Gaižauskas, Kęstutis Peseckas, „Archeologiniai tyrimai Šventojoje“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais, Vilnius, 2015, p. 63–68.
  2. Giedrė Pilčiauskienė, „Šventosios senovės gyvenvietės (1813) ir jos aplinkos“, Palangos m. sav., archeologinių žvalgymų, žvalgomųjų ir detaliųjų tyrimų 2014 metais ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4505, p. 6, 82-83, 114-115.
  3. Rimutė Rimantienė, Akmens amžiaus žvejai prie Pajūrio lagūnos, Vilnius, 2005, p. 487.

 

Danutė Mukienė

 

Arūno Strazdo nuotraukoje – Būtingės senovės gyvenvietės II pietrytinės dalies fragmentas

 

Tekstas paskelbtas 2022-01-18

 

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po kurortą“


 

Smush Image Compression and Optimization