Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčios vargonai, jų prospektas ir instrumentas

Būtingės mūrinė evangelikų liuteronų bažnyčia – rytinėje Būtingės dalyje (adresas:  Liepojos pl. 8E, Palanga). Ji pastatyta  1822–1824 m. šalia buvusio dvaro sodybos. Bažnyčioje saugomi vertingi  autentiški vargonai. Jie dėl vertingųjų savybių 2002 m. gruodžio 18 d. buvo įrašyti į Lietuvos Kultūros vertybių registrą (objekto unikalus kodas 26804). Tą pačią dieną į minėtą registrą buvo įtrauktas ir šių vargonų prospektas (unikalus kodas 26805) bei vargonų instrumentas (unikalus kodas 26806). Instrumentas ir prospektas yra sudėtinės šios bažnyčios vargonų komplekso dalys.

Naudota literatūra:

  1. Kultūros vertybių registras: https://kvr.kpd.lt/# (žr. 2022-04-02).

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Nuotraukose – Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčios vargonų instrumentas ir prosepektas. Nuotraukos – iš Kultūros vertybių registro archyvo

 

Tekstas paskelbtas vykdant Lietuvos kultūros tarybos 2022 m. finansuojamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po kurortą“

Smush Image Compression and Optimization