Baltijos jūroje nuskendusio laivo „L-9“ vieta

 

2015 m. vasario 12 d. Baltijos jūroje nuskendusio senovinio laivo „L-9“ vieta dėl jos vertingų povandeninių savybių įtraukta į Kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas 38468). Valstybės saugoma 2500.00 kv. m teritorija nuskendusio laivo vietoje. Čia esančiame paplūdimyje, vandens ir smėlio riboje yra ne mažiau nei 20 m ilgio ir iki 7 m pločio smėliu užnešto medinio laivo liekanos. Tai pavienis, regioninės reikšmės nekilnojamoko jultūros paveldo objektas.Archeologas prof. Vladas Žulkus straipsnyje „Lietuvos povandeninis archeologinis paveldas“, paskelbtame Kultūros paveldo departamento, veikiančio prie Kultūros ministerijos, interneto svetainėje adresu http://testinis.kpd.lt/lt/node/786, rašo, kad  nuskendusio laivo vieta yra ties Nemirseta (Palanga), vandens ir smėlio riba, buvo aptiktos senovinio ne mažiau kaip 20 m ilgio ir iki 7 m pločio medinio burinio laivo 9 (W-9) liekanos.

 

Naudota literatūra:

  1. Vladas Žulkus, „Lietuvos povandeninis archeologinis paveldas“, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos: http://testinis.kpd.lt/lt/node/786 (žr. 2022-02-120.
  2. Kultūros vertybių registras: https://kvr.kpd.lt/#/ (žr. 2022-02-12).

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Vlado Žulkaus nuotraukoje – Baltijos jūroje nuskendusio, smėliu užnešto senovinio laivo „L-9“  liekanų fragmentas (iliustracija iš Kultūros vertybių registro: https://kvr.kpd.lt/#/ )

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po Palangą“

Smush Image Compression and Optimization