Šiemet birželio 22 d. atidaromoje IX Pasaulio žemaičių dailės parodoje dalyvaus ir iš Žemaitijos kilę užsienyje gyvenantys garsūs menininkai

2024 m. balandžio mėn. 16 d.  Vilniaus mokytojų namų BALTOJOJE salėje  vykusio tradicinio, kiekvieno mėnesio trečiąjį antradienį organizuojamo Vilniaus žemaičių kultūros draugijos kultūros  vakaro metu išsamiai pristatyta artėjančios IX PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODOS PROGRAMA, PASIRENGIMAS PARODAI (paroda Plungėje bus atidaryta birželio 22 d.).
Apie dailės parodų organizavimo tradicijas Žemaičių dailės muziejuje, pasirengimą IX Pasaulio žemaičių dailės parodai, jos koncepciją, naujoves, dalyvausiančius menininkus, žemaičių dailininkų sambūrio ir žemaičių parodų reikšmę papasakojo Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas, direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Skurdauskienė, istorikas, dailėtyrininkas dr. Viktoras Liutkus, kultūros istorikas dr. Dangiras Mačiulis, parodos kuratorė doc. Neringa Poškutė-Jukumienė, renginį vedė Monika Petrulienė.


IŠSAMIAU:

Bendras salės vaizdas, pranešėjai, renginio dalyviai
Kultūros istorikas dr. Dangiras Mačiulis Dailininkė, parodos kuratorė doc. Neringa Poškutė-Jukumienė Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Skurdauskienė
Dailininkas, Vilniaus žemaičių kultūros draugijos narys Kazimieras Šiaulytis Istorikas, dailėtyrininkas dr. Viktoras Liutkus Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas

  

Žemaičių dailės muziejus Plungėje rengiasi vienai didžiausių istorijoje IX Pasaulio žemaičių dailės parodai. Jau yra parengtas joje dalyvausiančių menininkų sąrašas, yra atrinkti ir į muziejų pradedami vežti kūriniai, tvarkomos ekspozicinės erdvės. Parodos atidarymas vyks birželio 22-ąją. Organizatorių komanda teigia jau galinti drąsiai pradėti kviesti lankytojus į Plungę, planuoti vasaros maršrutus. Balandžio 16-osios pavakary paroda buvo išsamiai pristatyta Vilniaus žemaičių kultūros draugijos renginyje, vykusiame Vilniaus mokytojų namuose.

Pagrindiniai 2024-aisiais metais organizuojamos IX Pasaulio žemaičių dailės parodos organizatoriai yra Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas, direktoriaus pavaduotoja ir Pasaulio žemaičių dailės parodos koordinatorė dr. Jolanta Skurdauskienė, parodos kuratorės doc. Neringa Poškutė-Jukumienė ir Goda Giedraitytė, dailėtyrininkas dr. Viktoras Liutkus, kultūros istorikas dr. Dangiras Mačiulis, dailės istorikė dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, parodos architektas Antanas Gerlikas.

Parodos kuratorė doc. Neringa Poškutė-Jukumienė, Vilniuje pristatydama IX Pasaulio žemaičių dailės parodą, akcentavo, kad šiemet lankytojai parodos ekspozicijas ras ir tokiose Plungės kunigaiščių Oginskių dvaro sodybos vietose, kuriose anksčiau jos nebuvo rengiamos. Numatyta įveiklinti net septynias dvaro sodybos erdves. Pirmajame rūmų aukšte bus eksponuojama kviestinių autorių, t. y. kūrėjų, kurie gyvena ne Lietuvoje, kūriniai. Tokių menininkų yra Prancūzijoje, Kanadoje, Junginėje Karalystėje, JAV ir Vokietijoje. Antrajame rūmų aukšte veiks In memoriam Rimanto Dauginčio retrospektyvinė kūrybos ekspozicija, kurios kuratorius yra dailėtyrininkas dr. Viktoras Liutkus. Antrame rūmų aukšte bus pristatoma ir Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto absolventų bei dėstytojų kūrybos rinktinė paroda.

Rūmuose lankytojai turės galimybę susipažinti ir su šiemet konkurso būdu parodai atrinktų 45-ių menininkų darbais.

Žirgynas nustebins atnaujinta sale, kurioje įsikurs Žilvino Kempino kūrinys „TUBE“, iki šiol eksponuotas tik 2009-aisiais metais 53-ojoje Venecijos bienalėje.

Istoriniame Laikrodinės pastate bus galima pamatyti konceptualios grafikos atstovo Evaldo Mikalausko kūrinius.

Dar viena šios parodos naujovė – kūrėjams atveriamos Plungės kunigaikščių Oginskių dvaro parko erdvės, kuriose bus eksponuojami žemaičių skulptorių darbai.

Ne mažiau nustebins kol kas restauracijos laukianti dvaro rytinė oficina – čia įsikurs jaunieji menininkai, kuriantys fotografijos, tapybos, šiuolaikinės grafikos, šviesos ir garso instaliacijas.

Žemaičių dailės muziejaus direktorius A. Bakanauskas Vilniuje vykusio renginio metu padėkojo parodos kuratoriams, kurie labai atsakingai ir kartu kūrybiškai ėmėsi parodos organizavimo darbų. Pasak direktoriaus, šiemet paroda Plungėje bus išskirtinė ir įspūdinga.

Kas ketverius metus rengiama Pasaulio žemaičių dailės paroda nuolat keičiasi ir tobulėja, kaip ir jau 30 metų gyvuojantis Žemaičių dailės muziejus, kuriame kasmet atveriami vis nauji istorijos klodai, įveiklinami istoriniai pastatai. Buvo pažymėta, kad į birželio 22 d. atsidarysiančią parodą labai patogu atvykti traukiniu, nes M. Oginskio dvaras yra šalia Plungės geležinkelio stoties.

Renginio metu pirmosios Pasaulio žemaičių dailės parodos organizatorius dailėtyrininkas dr. Viktoras Liutkus pasidalijo prisiminimais apie jų organizavimo pradžią 1989 metais ir akcentavo šiais metais rengiamos parodos reikšmę: „Renginys nėra lokalus, jis svarbus visai Lietuvai“. Pasak jo, pirmosios parodos organizatorių pagrindinis noras buvo suburti žemaičius dailininkus, kurie gyvena ne tik Lietuvoje, ypač tuos, kurie yra išvykę iš Lietuvos, bet jų šaknys Žemaitijoje. 1994 m. paroda pirmą kartą vyko Žemaičių dailės muziejuje – tuo metu dar nerestauruotuose M. Oginskio rūmuose. Dailėtyrininkas džiaugėsi, kad šiemet parodoje bus ypatingas dėmesys skirtas iš Kartenos krašto kilusiam pirmųjų pasaulio žemaičių parodų organizatoriui skulptoriui Rimantui Dauginčiui (1944–1990), kuriam šiemet būtų sukakę 80 metų. Plungėje rengiama menininko retrospektyvinė kūrybos ekspozicija In Memoriam.

Pusę metų veiksiančią IX Pasaulio žemaičių dailės parodą lydės ir neįprastai gausi kultūros renginių programa. Vienas solidžiausių renginių – mokslinė konferencija „Žemaitija paženklintos asmenybės: nuo kūrėjų iki legendinių herojų“. Konferencijos organizatorius istorikas dr. Dangiras Mačiulis pažymėjo, kad bendradarbiaujant su dailės istorike dr. Skirmante Smilingyte-Žeimiene ir Žemaičių dailės muziejumi yra nutarta šį kartą tyrinėtojus pakviesti pažvelgti į Žemaitijos fenomeną per asmenybes, jų kūrybą bei visuomeninę ir kultūrinę raišką. Konferencija sulaukė didžiulio mokslininkų susidomėjimo, organizatoriai gavo daugiau kaip 60 paraiškų. Konferencijai buvo atrinkti patys įdomiausi pranešimai, renginys išaugo į dviejų dienų mokslinę konferenciją. „Aš visiems sakau, kad šiais metais pati geriausia dailės paroda bus Plungėje,“ – renginio metu pasakė dr. Dangiras Mačiulis.

Pasaulio žemaičių dailės parodos koordinatorė dr. Jolanta Skurdauskienė teigė, kad organizuodama Pasaulio žemaičių dailės parodas ji remiasi žemaičių parodų, kurios pradėtos rengti dar tarpukariu, istorija. Žemaičių dailininkų sambūris yra vienas seniausių Lietuvos profesionalių dailininkų sambūrių, nešantis labai stiprų idėjinį užtaisą. „Nuo pat pirmųjų Pasaulio žemaičių dailės parodų pradžios turėjome labai stiprius globėjus ir tai liudija šios parodos svarbą“, – sakė dr. Jolanta Skurdauskienė. Parodos globėjais yra buvę Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Adolfas Šleževičius, vyskupas dr. Jonas Boruta, o šiemet maloniai parodą sutiko globoti Lietuvos Respublikos kultūros ministras Simonas Kairys. Pasaulio žemaičių dailės paroda yra vienas svarbiausių įvykių ne tik Žemaičių dailės muziejuje, – organizatorių ambicijos yra dirbti nauja kryptimi, plėstis ir tapti ryškiu viso regiono meno reiškiniu.

Parodos koordinatorė informavo, kad šiemet į parodą lydinčių renginių programa jau yra įtraukta daugiau kaip 150 įvairių veiklų, t. y. vyks ne tik parodos atidarymas, jau minėta mokslinė konferencija, susitikimai su dailininkais, filmo „Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus“ kūrėjais. Yra  numatytas ir žygis-ekskursija į žymaus žemaičių dailininko Liudo Truikio tėviškę, kuri yra Plungės rajono Gilaičių kaime (netoli Platelių). Lankytojų lauks ir kitų ekskursijų, edukacinių užsiėmimų  ciklai, dailės albumų pristatymai.

Iki šiol Plungėje vykusiose Pasaulio žemaičių dailės parodose jau dalyvavo apie pusė tūkstančio menininkų, buvo eksponuota daugiau kaip 2 000 kūrinių, iš kurių beveik 1 000 padovanota Žemaičių dailės muziejui, parodas aplankė ketvirtis milijono lankytojų.

IX Pasaulio žemaičių dailės parodos atidarymas numatytas 2024 m. birželio 22 d. Daugiau informacijos apie parodą – Žemaičių dailės muziejaus interneto svetainėje www.zdm.lt ir Žemaičių dailės muziejaus Facebook paskyroje.

 

Žemaičių dailės muziejaus informacija
Bonifaco Vengalio nuotraukos
   
Vilniaus žemaičių kultūros draugijos informacija

Smush Image Compression and Optimization