Aloyzo Toleikio skulptūra „Vėjas“ Palangoje

Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje, prie kavinės „Aitvarai“, stovii skulptūra „Vėjas“. Ant  jos postamento burodyta, kad skulptūra sukurta 1978 m., o jos autorius – Aloyzas Toleikis. Granite iškaltas ir skulptūros pavadinimas. A. Toleikis – Lietuvos dailininkas, skulptorius, pedagogas. Jis gimė 1931 m. balandžio 12 d. Gvalduose (Kvėdarnos vlsč.), mirė 2021 m. gruodžio 17 d. Šiauliuose, palaidotas Gargždų miesto kapinėse .

A.Toleikis 1949–1955 m. mokėsi Telšių taikomosios dailės technikume,  o 1963 m. baigė Lietuvos dailės institutą (dabar – Vilniaus dailės akademija). Vėliau iki 2000 dirbo Šiaulių pedagoginiame institute (nuo 1997 m. Šiaulių universitetas). Iš pradžių buvo dėstytojas, 1974–1983 m. – Menų fakulteto Piešimo katedros vedėjas. Šiame universitete 1984 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Yra buvęs ir šio universiteto  Senato narys. Dešimt metų jis vadovavo Šiaulių dailininkų sąjungai, rūpinosi miesto dailės galerijų  kūrimu.

1966 m. A. Toleikis tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu.

1978 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo vardas.

Jis vienas ir kartu su kitais menininkais yra sukūręs paminklinių ir dekoratyvinių, skulptūrų. Kūrė menininkas ir portretus, bareljefus, biustus, medalius, akmeninių paminklų projektus. Specialistai pažymi, kad jo darbai išsiskiria apibendrintomis formomis, subtilia ritmine struktūra, lyriškumu.

Tarp žymiausių A. Toleikio kūrinių yra muziejininko J. Naudužo, dailininko G. Bagdonavičiaus, aktorės P. Pinkauskaitės, gydytojo J. Jankausko ir keletas kitų bareljefų ir biustų, skulptūros „Jaunystė“ (1969 m.), „Ikaras“ (1971 m.), „Grojanti mergaitė“ (1978 m.), „Dubysa“ (1976 m.), „Rytas“ (1979 m.), „Motinystė“ (1980 m.), „Mergaitė su dūdelėmis“ (1985 m.), „Laiko ritmai“ (2014)Pagal jo projektus padarytas poeto J. Krikščiūno-Jovaro antkapinis paminklas „Poezijos mūza“ (1973 m.) bei A. Bilevičiūtės antkapinis paminklas (1977 m.). Daugiausiai A. Toleikio kūrinių puošia Šiaulių miestą. Jų yra įsigiję ir Lietuvos muziejai.

Parengė Danutė Mukienė

 
D. Mukienės nuotraukoje – Aloyzo Toleikio skulptūra „Vėjas“

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po kurortą“


Smush Image Compression and Optimization