2022 m. vasario 10 d. Vilniaus Literatų gatvėje atidengtas bareljefas rašytojo Petro Dirgėlos (1947–2015) epui „Karalystė“

 2022 m. vasario 10 d. spalvingas sostinės Literatų gatvės namų sienas, dedikuotas rašytojams ir poetams, papildė naujas simbolis – atidengtas bronzos ir akmens bareljefas, skirtas moderniam lietuvių tautos epui „Karalystė. Žemės keleivių epas“ ir jo autoriui – istoriosofinio romano kūrėjui Petrui Dirgėlai (1947–2015).

Vienu mįslingiausių Lietuvos rašytojų vadinamas P. Dirgėla vasario 21 d. būtų šventęs 75 metų jubiliejų. Įdomi detalė – ilgus metus rašytojas savo gimtadienį minėdavo būtent vasario 10-ąją. Nesusipratimą lėmė gimimo liudijime įsivėlusi klaida.

 

Trikdo, bet yra aktualūs

„Karalystė“ buvo ir vis dar išlieka nepaprastos vertės artefaktas mūsų literatūriniame lauke, kurio centre dažniausiai aptinkame individą ir jo patirtis, bet ne bandymus apčiuopti didesnių darinių už mus pačius gyvavimą, jų prasmę. „Karalystė“ yra epinis pasakojimas, pirmasis tokio pobūdžio mūsų kultūroje“, – kalbėjo bareljefą atidengęs filosofas Vilius Bartninkas, knygos „Apie Karalystę“ autorius.

 

Anot jo, Dirgėla ieško mūsų valstybės pagrindo – paieškos veda į mitologinę valstybės gyvavimo dimensiją. „Karalystė“ yra nuoroda į daugiau nei Mindaugo valstybę, bet į tą pamatinį suverenumo statusą ir politinės brandos etapą, kuri kiekviena politinė bendruomenė turi pasiekti“, – teigia V. Bartninkas. 

 

„Karalystės“ koridoriuose aptinkami vaizdiniai – gausybė mitinių įvaizdžių, religinių nuorodų, biblijinių palyginimų, keistų simbolių ir paslaptingų ištarų – trikdo, bet kartu skamba be galo aktualiai.

 

„Tai yra mitinio mąstymo gyvastingumo liudijimas – jis peržengia kasdienį laiką ir kreipiasi į mus, nežadėdamas atsakymų, tik suteikdamas priemones vaizduotei įveikti savo pačios ribotumus ir pakilti į amžinybės erdvę“, – sako filosofas.

 

Jo vertinimu, kalbėjimas apie valstybę būna viename iš trijų laikų: praeityje, kalbančioje apie dalykų ištakas, dabartyje, neraminančioje savo problemomis ir iššūkiais, ir ateityje, įsivaizduojančioje ateisiančią gerovę.

 

„Dirgėla ragina galvoti apie ketvirtą, egzistencinį laiką, kuris užtikrina, kad per trijų laikų virsmus valstybė išliktų savimi. „Karalystė“ yra šių apmąstymų paminklas, o atidengtas bareljefas tapo paminklu „Karalystei“, rodančiu, kad mums šie klausimai nepaliauja būti svarbūs. Kaip Dirgėla to ir norėjo“, – sako V. Bartninkas.

 

Pilies ir karūnos motyvai

Literatų gatvę papildžiusiame bareljefe galima įžiūrėti pilies kontūrus, karūnos motyvą, skirtingų religijų simboliką, kurią gaubia baltų kosmologinė visatos samprata.

„Bareljefo idėja susijusi su prieš kelis metus Dirgėlai kurtos atminimo plokštės koncepcija. Naudojau panašią simboliką, kurią rašydamas epą savo piešiniuose-schemose vaizdavo pats autorius. Grafikos išraišką transformavau į bareljefą, simbolizuojantį Karalystės kaip visumos ir harmonijos jungtį“, – pasakoja bareljefą sukūręs dailininkas Gediminas Šibonis.

 

 

Kaip gera šachmatų partija

„Karalystė“ – kaip gera šachmatų partija, daug yra užkoduota. Pilnas, prasmingas tekstas, kiekvienas žodis yra gyvas ir savo vietoj. Dirgėla rašė iš pašaknų, tas ir jaučiasi, tas ir traukia. Ir jo fantazijos man prie širdies. „Karalystė“, o ir kiti Petro kūriniai, traukia savo tikrumu, kviečia sugrįžti prie jo knygų“, – sako renginį epo ištraukomis įgarsinęs aktorius Vytautas Rumšas.

Už literatūrinės raiškos simfoniškumą romanų cikle „Karalystė“ P. Dirgėla 2003 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija. P. Dirgėla – prozininkas, eseistas, vienas ryškiausių istorinio, istoriosofinio romano kūrėjų. Rašytojo darbai išversti ir skaitomi 10 kalbų.

 

Reportažas (vaizdo įrašas) iš renginio skelbiamas interneto svetainėje www.slaptai.lt adresu https://slaptai.lt/istoriniu-romanu-rasytojui-petrui-dirgelai-atminti/

 

***

Tai jau ne pirmasis kūrinys, skirtas rašytojo Petro Dirgėlos atminimui. 2020 m. birželio 26 d. ant namo, kuriame gyveno P. Dirgėla (Tuskulėnų g. 60, Vilnius), sienos atidengtas  200 kilogramų svorio skydo formos lenta (atminimo kūrinys). Ta proga vykusiame renginyje kalbėdamas filosofas Vilius Bartninkas pažymėjo, kad P. Dirgėlos epai mums „leidžia praplėsti vaizduotę, svarstant, kokiais geopolitiniais takais mes galime eiti, atrasti naujas, o galbūt ir šiek tiek primirštas idėjas ir simbolius.“

Šią lentą iš akmens ir bronzos taip pat sukūrė Kaune gyvenantis dailininkas Gediminas Šibonis. Joje išgraviruoti  rašytojo kūrinių schemų fragmentai. Pasak dailininko, „skydo formos akmens plokštė simbolizuoja daugiaamžę Lietuvos valstybingumo tąsą, kuriai autorius aukojo savo kūrybinę energiją“.

 

Kipro Dirgėlos ir RKIC informacija

 

Martyno Ambrazo ir Regimanto Tamošaičio nuotraukose – rašytojas Petras Dirgėla, 2022 m. vasario 10 d. renginio akimirkos, 2022 m. Vilniaus Literatų gatvėje atidengta atminimo lenta P. Dirgėlos epui „Karalystė“ , P. Dirgėlios epo „Karalystė“  knygos, dailininkas Mindaugas Šibonis, ir 2020 m. Vilniuje, ant Tuskulėnų g. namo nr. 60  sienos, atidenta atminimo lenta, skirta P. Dirgėlai

Smush Image Compression and Optimization