Šatrijos Raganos bendrija

Šatrijos Raganos bendrijos įstatai

1997 metais minėjome rašytojos ir labdarės Šatrijos Raganos gimimo 120-ąsias metines. Šios sukakties proga prasidėjęs „Šatrijos Raganos kelias”, kurio renginiai – koncertai, susitikimai su rašytojos kūrybos gerbėjais ir tyrinėtojais, jos idealų puoselėtojais – vyko daugelyje vietų, kur rašytoja gyveno ir kūrė, tęsiasi ir šiemet. Tam paskatino ir Žemaičių kultūros draugijos redakcijoje išleistas teminis „Žemaičių žemės” žurnalo numeris – „Šatrijos Raganos kelias”. 1998 m. gražiai rašytojos gimimo 121-ųjų metinių sukaktis pažymėta Mažeikiuose ir Židikuose. Tų  pačių metų, o balandžio mėn. pabaigoje vėl į būrį susirinkę „Šatrijos Raganos kelio” dalyviai nutarė įkurti Šatrijos Raganos bendriją – visuomeninę organizaciją, kuri populiarintų rašytojos kūrybą, nuolat žmones kviestų kilniems darbams, tiestų kelią į paslaptingą ir romantišką muzikos ir literatūros pasaulį, šviestų visuomenę ir populiarintų labdaros idėjas.
Pirmąja Šatrijos Raganos bendrijos pirmininke išrinkta didelė rašytojos gerbėja, „Šatrijos Raganos kelio” dalyvė, žemaitė dainininkė Regina Maciūtė. 
2005 m. Bendrijai pradėjo vadovauti Vilniaus universiteto dėstytoja, vėliau  – Lietuvių literatūros katedros vedėja prof. dr. Brigita Speičytė. 
2020 m. pavasarį įvykusiame Bendrijos suvažiavime pirmininke išrinkta Danutė Mukienė.

Šatrijos Raganoz bendrijos įstatų nauja redakcija (projektas). Bendrijos narių svarstymui pateiktas 2021 m. sausio 1 d. [atsisiųsti] >
 

Šatrijos Raganos bendrijos veikla (nuo 2020 m.) 

 

error: Content is protected !!
Smush Image Compression and Optimization