Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Mokslininkai apie Žemaitijos istoriją

Mokslininkai apie Žemaitijos istoriją

  Mokslininkai apie Žemaitiją Alvydas Nikžentaitis: Kalbėdami apie įvairius etnografinius Lietuvos regionus: Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ar Žemaitiją, galime pasakyti, kad tik paskutinėje iš išvardintų Lietuvos dalių pradėjo formuotis nors ir labai gimininga...

read more
Danutė Mukienė „Palangos grąžinimas Lietuvai“

Danutė Mukienė „Palangos grąžinimas Lietuvai“

Lietuvos teritorinės problemos tarpukario metais buvo vienos iš svarbiausių užsienio politikos srityje. Vilniaus ir Klaipėdos priklausomybės klausimai bene labiausiai traukė politikų dėmesį.  Nuo pat Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo pradėta rūpintis Palangos ir...

read more
Adolfas Tautavičius. „Prano Genio darbų bibliografija“

Adolfas Tautavičius. „Prano Genio darbų bibliografija“

Pranas Genys Pranas Genys – poetas, publicistas, visuomenės veikėjas. Jis buvo aktyvus Šaulių sąjungos narys, jaunalietuvis, vėliau – Žemaičių „Alkos” muziejaus steigėjas ir jo vedėjas, muziejinės medžiagos rinkėjas ir muziejaus rūmų statytojas, vienas iš...

read more
Dvarų dovanojimo aktas. Gardinas, 1465 balandžio 16 d.

Dvarų dovanojimo aktas. Gardinas, 1465 balandžio 16 d.

Lietuvos Didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis (1440-1492) dovanoja Žemaitijos seniūnui Jonui Kęsgailaičiui (?–1485 ?) ir jo palikuonims tris dvarus Žemaitijoje. Gardinas, 1465 balandžio 16. Dokumento originalas, patvirtintas LDK mažuoju...

read more
Adomas Butrimas. „Žemaitijos istorijos ir kultūros ypatumai“

Adomas Butrimas. „Žemaitijos istorijos ir kultūros ypatumai“

Nėra lengva aptarti esminius Žemaitijos istorijos ypatumus, kadangi šis etnosas niekada nebuvo sukūręs savo valstybės. Tačiau jis nuo XIII a. Lietuvos Didžiojoje kunigaikštijoje turėjo ryškią autonomiją, kuri įvairiais valstybingumą ir etniškumą žyminčiais terminais...

read more
Polonezas

Polonezas

Polonezas (polonaise) – lenkiškas šokis. Jis yra iškilmingo, pakilaus pobūdžio, negreito, vidutinio judėjimo. Metrika 3/4 su būdingu aštuntinių ritmu per vieną taktą ir 2/16 antrojoje aštuntinėje. Polonezams būdingas ir tokio pat ritmo akompanimentas. Išsivystė šis...

read more
Prezentacija „Sofija Tyzenhauzaitė ir jos kūrybinis palikimas“

Prezentacija „Sofija Tyzenhauzaitė ir jos kūrybinis palikimas“

2020 m. Regionų kultūrinių iniciatyvų centrui kartu su partneriais įgyvendinant projektą „Sofija Tyzenhauzaitė ir jos kūrybinis palikimas“ prezentaciją „Sofija Tyzenhauzaitė ir jos kūrybinis palikimas“ parengė vienas iš projekto partnerių – Akademinio žemaičių jaunimo...

read more
Platelių grafai Šuazeliai, jų likimai, dvarai ir palivarkai

Platelių grafai Šuazeliai, jų likimai, dvarai ir palivarkai

Platelių grafas Augustas( Šuazelis Marija Gabriel Florjan August hr. Choiseul de Gouffier) buvo kilęs iš Prancūzijos karaliaus Liudviko XIV ministro hercogo Šuazelio jaunosios eilės giminės. Prieš prancūzų revoliuciją jis tarnavo karaliaus Liudviko XVI valdžios...

read more
Platelių dvaras XIX a. pabaigoje

Platelių dvaras XIX a. pabaigoje

Platelių dvaro pastatų, ūkių naudojimas Grafas Aleksandras Šuazelis pirkdavo iš žmonių žemes ir taip plėtė Platelių miestelį, o kai šeimininke tapo grafienė, ji Platelių miestelyje buvusius ūkius išpardavinėjo. Platelių miestelyje būta dvaro (ūkio). Jį paskutiniu metu...

read more
Baudžiavos laikai Platelių dvare

Baudžiavos laikai Platelių dvare

Tai Žemaitijos krašto tyrinėtojo Juozo Mickevičiaus susisteminti Platelių krašto gyventojų atsakymai į klausimus, susijusius su Platelių dvaro ir jo šeimininkų  gyvenimu, santykiais su valstiečiais ir dvariškiais baudžiavos laikotarpiu (iki 1861 m.). Originalus teksto...

read more
Butkus Juozas (Butkų Juzė)

Butkus Juozas (Butkų Juzė)

Sunku kalbėti apie žmogų, kai širdyje jauti tarytum nuoskaudą ar priekaištą dėl to, kas padaryta. Mirusieji nekalba – už juos kalba dokumentai. Šiandien aš norėčiau apie Butkų Juzę kalbėti įvertindama tai, kas parašyta su juo dirbusių, bendravusių žmonių...

read more

Butkus Juozas

Kunigas Juozas Butkus gimė 1903 10 01 Vielaičių kaime (Vegerių parapija, Akmenės r.). Baigęs kunigų seminariją, 1929 05 23 buvo įšventintas į kunigus. Tada jis buvo vidutinio ūgio, gražios išvaizdos, ramus kunigas. Nuo 1929 dirbo Viekšnių vikaru. 1930 m. paskirtas...

read more
Augius Augustinavičius Paulius

Augius Augustinavičius Paulius

Dailininkas grafikas. Gimė 1909 m. rugsėjo 2 d. Gečaičiuose (Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r.).  Mirė 1960 m. gruodžio 7 d. Čikagoje. Mokėsi Telšiuose, Kaune, Paryžiuje. Nuo 1933 m. Lietuvos jaunųjų menininkų, kurie buvo susibūrę į „FORMOS“ grupę, narys. Yra...

read more

Butkevičius Mykolas

Gimė 1868 m. Raseiniuose, mirė 1950 m. Į Rietavą M. Butkevičius atvyko su tėvais ir čia 1878-aisiais, kai jam buvo 10 metų, pradėjo lankyti dvaro orkestro mokyklą. Jo mokytojai buvo J. Kalvaitis ir J. Mašekas. Išmoko groti kornetu ir violončele. Buvo gabus, ir...

read more

Balsevičius Konstantinas

(Tekstas parašyta žemaičių tarme) Bovosės Kretinguos apskrities Andriejava valsčiaus Šlepštikū kaime šiuo omžiaus pradiuo gīvena vėsuo apīlinkie garsos mozėkonts Balsevīčė Konstontėns. Bova ons gėmės 1892 metās, augėna tris doktėris ėr vėina sūno. Toriejė maža ūkieli,...

read more
Alseika Danielius

Alseika Danielius

Gydytojas, visuomenės veikėjas, mokslininkės Marijos Gimbutienės tėvas. Urvių viensėdyje, Skuodo valsčiuje, visai netoli Apuolės piliakalnio, 1881 m. sausio 1 d. Alseikų šeimoje gimė sūnus Danielius. Jis buvo jauniausias iš penkių brolių. Danielius dar turėjo ir...

read more
Giunterytė Puzinienė Gabrielė

Giunterytė Puzinienė Gabrielė

Rašytoja ir dailininkė Gabrielė Giunterytė Puzinienė (lenkų kalba – Gabrjela Puzynina z Güntherów) gimė1815 m. vokiečių kilmės aristokratų Adomo ir Aleksandros Giunterių, kurie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) indigenatą (pilietybę) gavo XVII a. vid.,...

read more
Giunterytė Mostovskienė Idalija (Ida)

Giunterytė Mostovskienė Idalija (Ida)

Garsių vokiečių kilmės aristokratų giminių – Giunterių ir Tyzenhauzų – palikuonė grafienė Idalija (Ida) Giunterytė Mostovskienė gimė 1813 m., mirė 1888 m. rugsėjo 7 dieną. Jos motina buvo Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė sesuo, tapytoja mėgėja...

read more
Šadurskytė Morikonienė Konstancija

Šadurskytė Morikonienė Konstancija

Grafienė Konstancija Šadurskytė Morikonienė – generolo Juozapo Tomo Morikonio žmona. Jų namuose  Kairėnų dvare, netoli Vilniaus, Sofija Viktorija Tyzenhauzaitė vaikystėje gyveno ir buvo ugdoma.   Konstancija Šadurskytė Morikonienė gimė apie 1760 m., mirė 1830 m. Jos...

read more
Morikonis Juozapas Tomas

Morikonis Juozapas Tomas

Grafas Juozapas Tomas Morikonis (lenk. Józef Morykoni, apie 1750–1811) – grafas, didysis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK)  generolas. Sofija Tyzenhauzaitė vaikystėje gyveno ir buvo ugdoma jo namuose – Kairėnų dvare, netoli Vilniaus. Juozapo Tomo Morikonio...

read more
Projektą „Sofijos Tyzenhauzaitės kūrybinis palikimas – lietuviškai internete“ 2020 m. rėmė Lietuvos kultūros taryba
error: Content is protected !!
Smush Image Compression and Optimization